in

Enrollment ng School year 2013-2014, gagawin online

Ang enrollment para sa School year 2013-2014 ay dapat gawin online at sumasaklaw sa unang klase ng bawat grado (elementary school, high school – medie, second degree high school – liceo)

Rome, Enero 10, 2013 – Ang Ministry of Education sa pamamagitan ng isang Circular ay ipina-paalam ang mga pagbabago ukol sa enrollment sa susunod na pasukan, school year 2013-2014. Ang batas n. 135/2012 ; “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, ay nagsasaad ng pagbabago ng ilang pamamaraan ukol sa administrative procedures, upang maging mas simple at maiwasan ang pagsasayang sa mga papel.

Isang mahalagang pagbabago ay ang ukol sa pagpapatala ng mga mag-aaral o enrollment sa pampublikong paaralan (iscrizione scolastiche statali). Ang enrollment ay dapat gawin online at sumasaklaw sa unang klase ng bawat grado (elementary school, high school – medie, second degree high school – liceo). Hindi kabilang sa bagong pamamaraan ang nursery at ang mga susunod na grado ay gagamitan ng pamamaraan na ibibigay ng Ministry of Education.

Ang mga mag-aaral ay kinakailangang mag-rehistro muna sa website www.iscrizioni.istruzione.it dahil ang enrollment ay gagawin online lamang simula Jan 21 hanggang Feb 28, 2013.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Angeles City Mayor, ika-walo sa Top 10 World Mayors 2012

MMFF, tumaas ng 21% ang kinita