in

Enrollment online para sa School Year 2019-2020, nalalapit na ang deadline!

Para sa lahat ng mga magulang na sa School Year 2019-2020 ay may mga anak na papasok sa unang grado tulad ng grade 1, first yr junior high school (Medie) at first yr senior high school (Liceo, Superiore), isang paalala! Nalalapit na ang deadline ng enrollment online.

Ang enrollment online ay nagsimula noong Jan 7, 2019 at magtatapos ng 8:00 ng gabi sa January 31, 2019. Ito ay gagawin sa pamamagitan ng website ng Ministry Education www.iscrizioni.istruzione.it.

Matapos ang registration, gamit ang username at password ay maaaring gawin ang enrollment.

Samantala, ang mga mayroong digital ID o SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ay hindi na kailangan ang mag-register at maaaring direktang mag-access sa pagsusumite online ng enrollment form gamit ang username at password.

Ang enrollment application form ay binubuo ng 2 bahagi.

Sa unang bahagi ay kinakailangang ilagay ang personal datas ng mag-aaral, ang code ng napiling paaralan at ang oras kung nasa grade school o ang napiling kurso kung nasa second degree high school. Ang code ng mga paaralan ay matatagpuan sa http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/.

Sa ikalawang bahagi naman ay maaaring ilagay ang anumang impormasyon at/o anumang preferences sa mga additional extra-curricular activities ng paaralan. Matapos ang pagsagot sa mga katanungan at ipadala ang enrollment form online, isang confirmation receipt ang matatanggap sa pamamagitan ng email.

Ang paaralan matapos matanggap ang application at magbibigay ng confirmation kung tanggap o hindi ang mag-aaral. Sa kasong hindi tanggap ay ipapadala ng paaralan ang aplikasyon sa ikalawang napiling paaralan. Ang lahat ng komunikasyon, gayunpaman, ay matatanggap sa pamamagitan ng email.

Ipinapaalala na ang mga undocumented minors ay nananatili mayroong karapatan sa edukasyon. Ang enrollment ay maaaring direktang gawin sa secretariat office ng paaralang napili. Ito ay dahil sa kawalan ng codice fiscale na kinakailangan upang ma-kumpleto ang pagpipi-fill up ng enrollment form.

Bukod dito, sa mga dahilang hindi maiiwasan, ang enrollment ay maaaring direktang gawin sa secretariat office ng paaralang napili matapos ang itinakdang deadline.

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Pinoy seaman, sinaklolohan ng Guardia Costiera sa La Spezia

Buhay “Madre”