Goodbye Reddito di Cittadinanza, Hello Supporto Formazione e Lavoro

Simula sa September 1 ay maaaring magsumite ng aplikasyon direkta sa website INPS o sa pamamagitan ng mga patronati. Tatanggalan ng benepisyo ang sinumang tatanggi sa job offer. Sa pagtatapos ng Reddito di Cittadinanza ay magsisimula naman ang Supporto per la Formazione e il Lavoro bilang kapalit na tulong mula sa gobyerno ng Italya para … Continue reading Goodbye Reddito di Cittadinanza, Hello Supporto Formazione e Lavoro More