in

Hakbang ng Cara Italia laban sa 4 na taong aplikasyon ng Italian Citizenship

Hindi makatarungan ang 4 na taon sa mga nag-aplay ng italian citizenship bago ang Decreto Salvini”

Ilan sa inyo ang nag-aplay ng Italian citizenship bago ang pagpapatupad ng Decreto Salvini (Salvini law 113/2018) at ngayon ay kailangang maghintay ng 4 na taon bago tuluyang aprubahan ito?

Kasalukuyang pinag-aaralan ng Cara Italia ang angkop na hakbang upang labanan ang hindi makatwirang pagpapatupad retroactive ng batas na batay sa dami ng mga apektadong aplikante.

Isa ka ba sa kanila? Mangyaring magpadala ng email sa info@caraitalia.org ng sumusunod:

  • Nome
  • Cognome
  • Date of application
  • Number

Matapos makalap ang mga pangalan ay ipagbibigay alam ang anumang aksyon/talakayan laban sa pagpapatupad ng apat na taong nabanggit.

Nais maging bahagi ng Cara Italia? Narito ang link.   

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Cara Italia, ang bagong grupo ng mga New Italians laban sa Rasismo

Permesso CE per lungo soggiornanti, paano kinakalkula ang sahod?