in

Huling panawagan sa pagbabalik ng mga Istat questionnaire

Questionnaire ng Census kailangang i-submit hanggang Miyerkules Feb 29. Kung hindi, ay maaaring mamultahan hanggang sa 2000 € at maaari ring ma-kansela sa Anagrafe.

altRoma – Pebrero 27, 2012 – Peb. 29 na ang deadline ng submission ng mga questionnaire ng Census. Huling panawagan bago sumapit ang deadline nito para miawasan ang kaukulang multa at ang posibleng epekto nito.

Sa Miyerkules ang deadline para sa pagbabalik ng mga questionnaires na ipinamahagi ng Istat nang hindi nanganganib na mamultahan. Ayon sa legislative decree n. 322 ng 1989, ang hindi magbibigay ng tamang personal informations (o sadyang magbibigay ng hindi tamang impormasyon o hindi kumpleto ay maaaring mamultahan mula sa 206 hanggang 2065 €.

Para sa mga imigrante ay maaaring maging mas mabigat ang parusa, dahil maaaring makansela mula sa registry office o Anagrafe at samakatuwid ay magre-resultang hindi na residente sa bansang Italya. Ito ay magkakaroon ng malubhang epekto, halimbawa, sa pagbibilang ng mga taon ng paninirahan sa bansa na kinakailangan para sa aplikasyon ng citizenship o upang makatanggang ng benepisyo ng housing project (case popolari)  buhat sa pamahalaan.

Upang malaman kung paano at kung saan dapat isumite ang mga aplikasyon, makipag-ugnayan sa toll free number 800069701.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

FILIPINO COMMUNITY IN MILAN MARKS 20 YEARS ANNIVERSARY

Integration agreement at point system ng mga permit to stay, sisimulan na!