in

Ilang ayuda sa ilalim ng Decreto Cura Italia, simula na ng aplikasyon

Simula April 1 ay sisimulan ang aplikasyon ng iba’t ibang ayuda mula sa gobyerno para sa mga pamilya at indibidwal na nakakaranas ng epekto ng kasalukuyang krisis mula sa pagsasara ng mga paaralan sa lahat ng antas hanggang nawalan ng trabaho, krisis pinansyal at iba pa. 

Kabilang dito ang Cogedo Parentale o leave ng isa sa mga magulang ng mga anak na may edad hanggang 12 anyos. Ito ay tumutukoy sa 15 ara na leave, mula March 5 hanggang April 3. 

Sino ang maaaring mag-aplay:

 • Mga magulang na:
 • Lavoratori dipendenti privati
 • Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS
 • Lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni dell’INPS
 • Lavoratori dipendenti Pubblici

Ito ay hindi maaaring i-aplay kung ang isa sa magulang ay naka-disoccupazione at walang trabaho o tumatanggap na ang tulong pinansyal.

Narito ang Circular ng Inps para sa Congedo Parentale.

Bonus Baby Sitter

Ang bonus ay tumutukoy sa pag-aalaga ng mga menor de edad na anak hanggang 12 anyos bilang alternatiba sa congedo parentale.  

Sino ang maaaring mag-aplay: 

 • Pribado at ilang sangay ng Public administration
 • Lavoratori autonomi non iscritti all’Inps 
 • Dipendenti settore sanitario

Sa kasong magkahiwalay ang magulang, ang tulong pinansyal ay matatanggap ng magulang kung saan nakatira ang anak. Kakailanganin ang autocertificazione.  

Kung dalawa naman ang anak na may eded hanggang 12 anyos ay maaaring mag-sumite ng 2 aplikasyon at ang tulong ay maaaring umabot hanggang € 1000.00 

Narito ang Circular ng Inps para sa Bonus baby-sitting

Ang Bonus 600 ay tulong pinansyal na nakalaan naman para sa mga sumusunod na 5 kategorya:

 • autonomi (self-employed)
 • partite Iva (entrepreneur)
 • lavoratori agricoli (agriculture worker)
 • lavoratore autonomo del turismo (self-employed in tourism sector)
 • lavoratore autonomo dello spettacolo (self-employed in entertainement sector)

Cassa Integrazione 

Kaugnay ng pagharap sa kasalukuyang krisis, nasasaad din sa decreto Cura Italia ang pagpapalawig ng Cassa Integrazione. 

Ang mga employers, kasama ang mga kumpanya na mayroong mas kaunti sa limang empleyado na huminto (nagsara) o nabawasan ang oras ng trabaho dahil sa coronavirus ay maaaring mag-aplay nito para sa 9 na linggo. 

Narito ang Circular ng Inps para sa Cassa Integrazione

Sa lahat ng nabanggit ay hindi kasama ang domestic sector. Isang panukala (hindi pa aprubado) ang inaasahang ilalaan para sa mga hindi nakasama sa mga ayudang nabanggit, ang Reddito di Emergenza (REM). 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Buoni Spesa, inanunsyo ni Conte

Bagong Patakaran para lahat ng mga Papasok sa Italya, kasama ang mga Ofw na babalik ng Italya