in

IMU, ang buwis sa bahay, babayaran ng installment

Sa Hunyo, Setyembre at Disyembre, ang tax deduction ay gagawin lamang ng isang beses bawat pamilya. Narito kung paano ito kinakalkula.

altRoma – Abril 17, 2011 – Salamat sa isang susog ng Chamber of Deputies, ang epekto sa mga pamilya ng ‘Municipal Tax on Real Estate (IMU) ay bahagyang gumaan.

Para sa mga unang bahay, ang bagong buwis ngayong taong ito ay babayaran ng  installments, ang una sa buwan Hunyo, Setyembre at ang ikatlong ay sa Disyembre.

Upang malaman kung magkano ang babayaran, kailangan kalkulahin ang .004 (o 4 per thousand) ng tinatawag na “rendita catastale” (o Land Registry value), na matatagpuan sa deed of  sale, revalued ng 5% at i-multiply sa 160. Nakalaan din ang isang deduction ng 200 euro o discount sa buwis para sa lahat , dagdag ang 50 euro sa bawat carried na minor hanggang 26 anyos, ngunit ang mga benepisyong ito ay maaari lamang mailapat nang isang beses sa bawat pamilya, kahit na ang mga miyembro ng pamilya ay nakatira sa ibang bahay.I-dived ang result nito sa tatlo ay malalaman ang amount ng first two installment payments. Sa huling payment ay kailangang i-add ang anumang karagdagang increase ng IMU (hanggang .006 o 6 per thousand) na pagpapasyahan ng bawat lungsod.

Tiyak na higit na mabigat ang  IMU sa ikalawang tahanan, na katumbas ng 7.6 per thousand ng “rendita catastale”, revalued ng 5% at i-multiply sa 160. Walang nakalaang deduction at ang IMU ay babayaran sa two installments : sa Hunyo ay babayaran ang unang kalahati at sa Disyembre ang ikalawa, kasama ang anumang increase buhat sa lungsod na maaaring umabot hanggang 10,6 per thousand.

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Medical mission, inilunsad

Pangulo at Grace Lee, hiwalay na?