in

Isinilang ang isang sanggol? Hanggang 5000 € loan na mayroong easy term

Ito ay tulong sa mga pamilya ng Fondo di credito per I Nuovi Nati. Narito kung paano.

Roma, Oktubre 29, 2012 –  Kaligayahan? Kapag isinilang ang isang anak, ang mga gastusin ay nagiging katapat ng kaligayahan. Ang pagbili ng isang andador o ng isang buong bagong kwarto, bayad sa nursery o ang bayad sa babysitter ay mga bagong gastusin na maaaring makabigat sa family budget.

Upang makatulong sa mga magulang na biniyayaan ng bagong nilalang ay nilikha ilang taon na ang nakakalipas ang Fondo di credito per i Nuovi Nati hatid ng Dipartimento Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio at ni-revised kamakailan para sa mga taong 2012, 2013 at 2014. Ito ay nagpapahintulot sa mga bangko at mga loan institution ang pagkalooban ang sinumang nagkaroon ng bagong anak o ang umampon, ng isang loan hanggang sa 5,000 euros bawat anak na mayroong easy terms na maaaring bayaran sa loob ng limang taon.

Sa madaling salita, ang pamahalaan ng Italya ay nangakong ibabalik sa mga bangko ang bahagi ng utang na sakaling hindi mababayaran ng mga pamilya. Ang katangian nito, ang “parachute”, ang mga institusyon ay maaaring magbigay ng loan sa APR (gross annual percentage rate) na hindi lalampas sa 50% ng average percentage rate na ipinaiiral sa panahong aprubahan ang loan.

Ang ilang halimbawa? Sa kasalukuyang rate habang isinusulat ang balitang ito, ang loan ng 5000 € ay maaaring bayaran sa animnapung installment rates ng € 96.58, para sa 3000 €, ang rate ay bababa sa € 57.95,  para sa 1,000€ ay 19.32 naman. Bukod dito, ito ang basic level ng offer, dahil ang bawat bangko o loan institutiong kabilang sa proyekto ay maaaring magbigay ng mga mas magagaan na kundisyon.

Natural na ang utang ay dapat bayaran. Sa kaso ng kawalan ng ibabayad, ay mapapasailalim ng normal na patakaran ng debt collection agency, mula sa bangko o loan institution para sa halagang hindi sakop ng garansiya o mula sa Fondo para sa sakop naman ng garansya.

Maaaring mag-aplay ng loan ang mga magulang ng mga sanggol na ipinanganak sa taong 2012, 2013, 2014, sa pamamagitan ng isang aplikasyon sa mga bangko o loan institution hanggang June 30 ng sumunod na taon ng kapanganakan o ng pag-aampon. Walang limit sa sahod upang mag-aplay, ngunit ang aplikasyon ay susuriin gayunpaman ng credit institution na maaaring tanggihan ang loan.

Sa website www.fondonuovinati.it ang lahat ng mga detalye, mga FAQs at ang listahan ng mga bangko at loan institution na lumahok sa proyekto. Ang ilang karagdagang impormasyon tumawag lamang sa toll-free number 803 164.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Gangnam Style, mula sa Cebu inmates

Pinoy, sinaksak ang kasama sa bahay