in

Jan 10, deadline ng kontribusyon sa INPS

Kontribusyon sa INPS para sa mga buwan ng Oktubre hanggang Disyembre 2011, malapit na ang deadline.

altRome – Hanggang  Enero 10, ang mga employer ay dapat magbayad ng mga kontribusyon sa INPS para sa mga colf, care givers at babysitters para sa mga buwan ng Oktubre, Septyembre at Disyembre 2011. Dapat din nilang bayaran muna ang maliit na bahagi na dapat bayaran ng mga manggagawa, na maaaring pagkatapos ay kaltasin mula sa mga sahod nito.

Ang pagbabayad ay maaaring gawin sa bangko, sa post office o mga tobacconists gamit ang postal bill na ipinadala sa lahat ng mga employer ng National Institute of Social Security o INPS. Maaari ring bayaran ito sa pamamagitan ng Internet sa website www.inps.it, na kung saan ay mayroon ding software upang makalkula ang halaga at makakuha ng iba pang impormasyon.

Ang halaga ng bayarin ng mga kontribusyon ay dipende sa sahod at oras ng trabaho at maaaring kalkulahin sa pamamagitan ng talahanayan sa ibaba. Sa isang bahagi nito (nasa parenthesis )ay matatagpuan ang halagang dapat bayaran ng manggagagawa.

 

sahod per oras

(Retribuzione effettiva oraria)

halaga ng kontribusyon per osras

(Importo contributo orario)

 

con quota assegni familiari

senza quota assegni familiari

Hanggang 7,34

€ 1,36 (0,33)*

€ 1,37 (0,33)**

Higit sa € 7,34 at hanggang € 8,95

€ 1,54 (0,37)*

€ 1,55 (0,37)**

Higit sa € 8,95

€ 1,88 (0,45)*

€ 1,89 (0,45)**

Higit sa 24 hrs per week na trabaho

€ 0,99 (0,24)*

€ 1,00 (0,24)**

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Ano at sino ang maaaring humiling ng assegno familiare?

Napolitano: Isang emerhensya ang integrasyon ng mga anak ng mga migrante