in

Libreng Italian language course para sa mga imigrante mula sa Biblioteche di Roma

Sinimulan na sa mga Biblioteche di Roma ang libreng italian language course. Isang Celi certificate, mahalaga rin para sa carta di soggiorno ang ibibigay sa mga magtatapos ng kurso. Narito ang mga detalye. 

 

Roma, Nobyembre 16, 2016 – Pag-aaral ng wikang italyano sa mga libraries. Ito ay upang maging mas madali ang proseso ng integrasyon at ang pamumuhay sa Italya. Mahalaga rin sa pagkakaroon ng carta di soggiorno. 

Ito ay ang pagkakataong ibinibigay ng Biblioteche di Roma, kung saan sinimulan ang mga kurso para sa mga dayuhan upang matutunan ang wikang italyano. Ito ay bukas para sa lahat ng lebel at nagpapahintulot sa lahat, mag-aaral man o trabahador, ang makapili ng oras na angkop sa pangangailan sa iba’t ibang branch nito. 

Sa katapusan ng bawat kurso, ang mga mag-aaral ay maaaring sumailalim sa isang pagsusulit, ang Celi (certificate di conoscenza della lingua italiana ng Università per Strnieri di Perugia). Partikular, ang A2 certificate na nagpapahintulot sa pag-aaplay ng carta di soggiorno at matugunan din ang nasasaad sa accordo di integrazione na hindi na sasailalim pa sa ibang pagsusulit. 

Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag sa Servizio Intercultura ng Biblioteche di Roma sa numero  06 45460313-314, o magpadaola ng email sa info@romamultietnica.it). 

Narito ang mga kurso:

BIBLIOTECA GUGLIELMO MARCONI (MUNICIPIO XI – ex XV)

via Gerolamo Cardano, 135 – tel. 06 45460301

Corso di italiano per donne

Inizio corsi: 15 novembre 2016

Orario:

Livello A1: martedì e giovedì  ore 10.00-11.45

Livello A2: mercoledì e venerdì  ore 10.00-11.45

 

BIBLIOTECA FRANCO BASAGLIA (MUNICIPIO XIV – ex XIX)

via Federico Borromeo, 67 – tel. 06 45460371

 Inizio corsi: 21 novembre 2016

Orario:

Livello elementare: lunedì e giovedì ore 16.00-17.45

Livello intermedio: lunedì e giovedì ore 14.00-15.45

 

BIBLIOTECA ELSA MORANTE (MUNICIPIO X – ex XIII – OSTIA LIDO)

via Adolfo Cozza, 7 (Ostia) – tel. 06 45460481

Inizio corsi: 26 ottobre 2016 (intermedio) 10 novembre 2016 (elementare)

Orario:

Livello elementare: mercoledì ore 10.30-12.30 e giovedì ore 16.00-18.00

Livello intermedio: mercoledì ore 10.30-12.30

 

BIBLIOTECA PENAZZATO (MUNICIPIO V – ex VI)

via Dino Penazzato, 112 – tel. 06 45460531

Inizio corsi: 15 novembre 2016

Orario:

Livello A2: martedì e giovedì ore 9.30 – 11.00

Livello B1: martedì e giovedì ore 11.00 – 12.30

 

BIBLIOCAFFE’ LETTERARIO (MUNICIPIO VIII – ex XI)

via Ostiense, 95 – tel. 06 45460710

Inizio corso: 8 novembre 2016

Orario:

Livello intermedio: martedì ore 10.30-12.30 e giovedì ore 15.00-17.00

 

BIBLIOTECA NELSON MANDELA (MUNICIPIO VII – ex IX)

via La Spezia, 21 – tel 06 45460341

Corsi per cinesi

Inizio corsi: 14 novembre 2016

Orario:

Livello A1: lunedì e giovedì ore 10.30 -12.00

Livello A2: lunedì e giovedì ore 12.00 -13.30

 

BIBLIOTECA VACCHERIA NARDI (MUNICIPIO VI – ex V)

via Grotta di Gregna, 37 – tel 06 45460491

Inizio corso: 14 novembre 2016

Orario:

Livello A1: lunedì e mercoledì ore 15.30 -17.00

Livello A2: lunedì e mercoledì ore 17.00 -18.30

 

BIBLIOTECA VALLE AURELIA (MUNICIPIO XIII)

viale di Valle Aurelia, 129 – tel 06 45460611

Inizio corso: 23 novembre 2016

Orario:

Livello A2: lunedì e mercoledì ore 13.30 -15.00

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Bakasyon sa Pilipinas ngayong Pasko? Silipin muna ang permit to stay

Pagbibigay ng apelyido ng Ina sa mga anak, hatol ng Constitutional Court