in

Magandang balita sa mga residente sa Roma

Roma, Agosto 23, 2012 – Inilathala kamakailan ng Comune di Roma ang GRADUATORIA PROVVISORIA o Provvisory result ng mga Ammissibili(tanggap)  at Non Ammissibili (hindi tanggap) sa aplikasyon upang tanggapin ang tulong pinansyal sa upa ng mga appartment na inilalaan ng Bando del Buono Casa ng taong 2010.

Maaaring maghain ng reklamo o oposisyon ukol sa naging posisyon ng inilathalang resulta hanggang Agosto 31 2012 sa pamamagitan ng isang form. Ito ay maaaring ipadala sa pamamagitan ng registered mail with return card sa Dipartimento Politiche Abitative – U.O. Interventi di Sostegno Abitativo, Ufficio Gestione Contributi Affitto Quadrato della Concordia 4 – 00144 Roma. Maaari ring dalhin ang form ng personal sa kanilang tanggapan, bukas sa publiko mula Lunes hanggang Biyernes 8.30 hanggang 12:30 at maaari ring ipadala sa pamamagitan ng fax sa numero: 06/67106265.

Tandaan na upang matanggap ang nasabing ‘contributo affitto’ ay kailangang ipagbigay alam ang bank account o ang postal account ng aplikante.

Sa sinumang hindi pa nagbibigay ng hinihinging detalye ay maaaring i-fill up ang form “Modello 45” at dalhin sa Dipartimento Politiche Abitative in via dell’Urbanistica, 18 sa mga araw ng Martes 9:00 hanggang 13:00 ng tanghali at Huwebes 9:00 hanggang 15:00 ng tanghali o ipadala sa pamamagitan ng registered mail with return card.  

Samantala, para sa mga aplikasyon sa Bando del Buono Casa ng taong 2011, ang mga modulo ay maaaring i-download at maaari ring matagpuan sa Dipartimento Politiche Abitative, sa Viale dell’Urbanistica n. 18, Martes  9.00 hanggang 13.00 at Huwebes  9.00 hanggang 15.00 sa mga tanggapn ng  URP ng mga Munisipyo.

Ang deadlline ay hanggang Sept 30, 2012 at lahat ng matatanggap na aplikasyon matapos ang petsang nabanggit ay ituturing na Inammissibile.

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Toll Free number, aktibo

Philippine Dragon Boat Team, in The World Dragon Boat Championship 2012