in

Medical certificates, on line na din!

Naging mahirap ang umpisa ng pagbabagong ito, ngunit ito naman ay inaasahang magpapadali sa proseso ng paghingi ng sick leave.

Maging ang mga medical certificates para sa sick leave ay on line na rin. Ang mga family doctor ay ipi-fill up ito sa kanilang mga computer at ipapadala on line sa INPS (SSS o Social Security System ng Italya), ang institusyon na nagre-reimburses sa kompanya ng sick leave ng mga manggagawa. Pagkatapos ay INPS na ang may responsibilidad na ipadala ang mga certificate sa mga kompanya, para ma-excuse ang pagliban ng empleyado. Pagkatapos ng mahabang trial nito, ang rebolusyon ay inumpisahan sa buong Italya noong Feb 1. Mula sa araw na iyon, ang mga doktor na hindi susunod ay maaaring patawan ng bahagyang kaparusahan.

Ilan lamang ang maghahanap sa lumang paraan o mga sertipikong papel dahil sa lumang paraan, ang mga manggagawa ay sapilitang pipila sa post office, magbabayad ng selyo para ipadala ang registered mail ng sertipiko sa INPS. Ikinalungkot naman ito ng mga doktor, na sapilitang umangkop sa mga pagbabago na hindi naging madali para sa lahat. Gayun din, naging madalas ang paghinto ng computer system sa unang bahagi ng Pebrero, na nagpahaba ng oras ng paghihintay sa mga certificate at ng mga pila ng pasyente.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Bagong regulasyon sa kalsada, para sa mga bagong drivers

Ethnic foods, popular ngayon sa Italya.