in

Narito kung paano makakakuha ng appointment para sa bakuna laban Covid sa bawat Rehiyon

Narito kung paano makakakuha ng appointment para sa bakuna laban Covid sa bawat Rehiyon

Narito ang mga official website at online appointment booking platform para sa pagbabakuna laban Covid19 ng mga Rehiyon ng Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio at Lombardia. Ang mga hindi nabanggit na Rehiyon ay ilalathala sa ikalawang bahagi.

Ang pagbabakuna ay isang ligtas at epektibong paraan para maiwasan ang sakit na Covid19. Ito ay opsyonal at hindi isang obligasyon ngunit kapag nabakunahan, hindi lamang natin pinoprotektahan ang ating mga sarili, ngunit pati na rin ang mga taong nasa paligid natin. Dahil sa pagpapabakuna laban Covid19 ay matutulungan nating mapigilan ang pagkalat ng pandemya at kasabay nito, ito ay makakapagligtas sa milyun-milyong mga buhay. 

Ang pagbabakuna sa Italya, na batay sa prayoridad na itinalaga sa national vaccination plan, ay walang standard procedure sa pagkuha ng appointment. Ang bawat Rehiyon ay mayroong kanya-kanyang organisasyon kung paano magbibigay ng appointment. 

Narito kung paano makakakuha ng appointment para sa bakuna laban Covid sa bawat Rehiyon. 

Sa kasalukuyan, 6 na Rehiyon ang kasama sa online platform ng Poste Italiane. Ito ay ang rehiyon ng mga Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia, Marche, Sicilia. 

Ang website ay ang: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/.

Ang numero ng tessera sanitaria ay kinakailangan sa pagpapabakuna laban Covid19

Kakailanganin ang tessera sanitaria, codice fiscale at cellular number para sa confirmation. Sa araw ng unang dose ay ibibigay din ang petsa para sa ikalawang dose. 

Bilang alternatiba, maaaring tawagan ang numero verde 800.00.99.66 mula Lunes hanggang Biyernes, 9:00 am hanggang 6:00pm

Abruzzo

Bukod sa online platform ng Poste Italiane, ang Abruzzo ay mayroon ding sariling online platform, para sa age bracket (over 80 at 75-79 yrs old) at mga health workers na hindi nakasali sa unang bahagi. 

Basilicata 

Ang Basilicata ay walang ibang online appointment booking platform maliban sa platform ng Poste Italiane. Ang mga mamamayan, batay sa chronological age ay tatawagan ng CUP para ibigay ang mga impormasyon ukol sa bakuna. Bilang alternatiba, ang mga residente na nais magpabakuna, batay sa prayoridad ng national vaccination plan, dala ang dokumento ay maaaring direktang magpabakuna. 

Campania 

Ang rehiyon ng Campania ay mayroong online apppointment booking platform. Ito ay nangangailangan ng codice fiscale at tessera sanitaria. Kakailanganin din ang isang cellular number at email. 

Isang mahalagang anunsyo “Dahil sa maraming bilang, ang verification code na ipinadala sa pamamagiatn ng sms ay maaaring maantala. Gayunpaman, ang mga impormasyon ay naka-saved sa platform ngunit kailangang kumpletuhin ang proseso ng verification ng cellular number gamit ang code na natanggap. Ito ay balido ng 48moras at mahalaga para sa appointment ng bakuna“. 

Kasalukuyang nagbabakuna ng over 70 sa rehiyon. 

Calabria 

Ang Calabria ay ginagamit ang online system ng Poste Italiane. Narito sa link na nagpapaliwanag kung paano kukuha ng appointment.

Ang mga kategorya, batay sa prayoridad, ay tatawagan ng Asl para sa pagkuha ng appointment. Kahit ang mga medici di base ay nagbabakuna din. 

Emilia Romagna

Sa official website ng rehiyon ay matatagpuan ang lahat ng mga kinakailangang impormasyon batay sa prayoridad ng national vaccination plan. 

Para sa appointment ay available ang sumusunod na paraan:

Friuli Venezia Giulia 

Ang Friuli Venezia Giulia, sa pamamagitan ng official website ay nagbigay ng anunsyo. Ang appointment ay maaaring gawin sa pamamagitan ng CUP ng Asl at mga pharmacies. Maaari ring tumawag sa Call Center sa numero 0434 223522. 

Lazio 

Ang Lazio ay mayroong online platform: prenotavaccino-covid.regione.lazio.it o salutelazio.it. Mayroon din telephone number na maaaring tawagan para sa mga impormasyon, 06.164.161.841. Maaaring pumili ng petsa, oras at lugar kung saan babakunahan. 

Nagsimula na ang booking ng mga over 60 sa rehiyon. 

Liguria 

Ang Liguria ay mayroong: 

Hindi kinakailangan ang booking ng mga over 80 na pinalabas mula sa mga ospital (hindi dahil sa Covid), para sa pagbabakuna sa bahay, direkta silang tatawagan ng lokal na awtoridad sa kalusuga. Samantala, ang mga may eded at may karamdaman ay maaaring lumapit sa medico di base para hilingin ang pagbabakuna sa kanilang tahanan. 

Lombardia 

Ang Lombardia mula Abril 2 ay bahagi ng platform ng Poste Italiane.

Bukod dito, ang rehiyon ay mayroong angkop na website para sa pagkuha ng appointment. Maaari ring tumawag sa numero verde 800 895 545

Matapos ang registration online, ay makakatanggap ng sms o tawag sa telepono ukol sa petsa at oras at lugar ng bakuna. Kakailanganin ang tessera sanitaria, cellular number at home address. Samantala, ang mga may edad at may karamdaman ay maaaring lumapit sa medico di base para hilingin ang pagbabakuna sa kanilang tahanan. (PGA)

Basahin din:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Panghihina, pagod, hilo at pagsusuka – ang mga bagong sintomas ng Covid19

Walong Pinoy minultahan dahil sa ‘assembramento’