in

Permit to stay, extended ang validity hanggang June 15, 2020

kit-postale-ako-ay-pilipino

Batay sa decreto legge 7 marzo 2020 n. 18, mas kilala sa decreto Cura Italia ay nasasaad ang mga certificates, permits, authorizations, attestati at atti na ang validity ay mula January 31 hanggang April 15, 2020 ay mananatiling balido. 

Para sa layunin ng isang pantay na interpretasyon at aplikasyon ng batas – paliwanag ng Viminaleay kinikilala sa pamamagitan ng isang Circular, partikular ang mga pino-proseso at nasa ilalim ng hurisdiksyon ng Sportello Unici per l’Immigrazione at ang ukol sa Citizenship. Parehong indikasyon ang ibinigay sa punong tanggapan ng pulisya, ng Public Security Department,  Immigration Department at ang Border Police – ukol sa releasing o renewal ng mga permit to stay”.

Partikular, binigyang-diin na ang lahat ng mga permit to stay na ang expiration date ay mula Jan 31, 2020 hanggang April 15, 2020, ay pinalawig ang validity hanggang June 15, 2020.

Ito ay nagbibigay ng posibilidad na mag-aplay para sa renewal ng nabanggit na dokumento makalipas ang petsa ng June 15, 2020“.

Sa detalye, ang suspensyon ng expiration ay nakalaan sa: rilascio nulla osta al lavoro stagionale, rilascio del nulla osta al lavoro per casi particolari (ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari); Conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale; Rilascio nulla osta al ricongiungimento familiare; Permessi di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo; Cittadinanza per matrimonio e per residenza; Attestazione di apolidia; Erogazione dei benefici in favore delle vittime di terrorismo; Termini previsti relativi ai colloqui da effettuarsi presso i nuclei operativi per le tossicodipendenze; Recupero degli alimenti all’estero a favore dei figli dei genitori di nazionalità diversa; Trasmissione dei propri bilanci da parte degli enti vigilati ANVCG, ANPPIA, ANED; Personalità giuridica degli Enti ecclesiastici; Consiglio di amministrazione e del presidente delle Fabbricerie; Personalità giuridica Enti di culto; Approvazione governativa delle nomine dei ministri di culti diversi dal cattolico.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Isang Doktor, ang unang Pilipinong biktima ng Covid19 sa Paris

Face Mask, mayroon ka na ba?