in

Volunteer selection ng Servizio Civile Universale hanggang Sept 28

Binuksan ang isang public competition o bando para sa selection ng mga volunteers ng Servizio Civile Universale (SCU) para sa iba’t ibang proyektosa Italya at sa ibang bansa.

May kabuuang 5,408 ang mga proyekto para sa kabuuang bilang ng 53,363 mga boluntaryo para sa taong 2018-2019. Ang ilang ng mga volunteers ay hahatiin sa:

  • 52,327 para sa mga ordinary projects sa bansa (51,322) at sa ibang bansa (805). Para sa proyekto sa bansa, may 190 volunteers ang kukunin sa FAMI o mga kabataang mayroong humanitarian at international protection status.
  • 1,236 volunteers naman ang nasa sperimental projects sa Italya at sa labas ng bansa.

Ang mga proyekto ay maaaring:

  • National projects kung saan mangangailangan ng 28,967 volunteers;
  • 21 regional projects para sa kabuuang 24,396 volunteers.
  • Partikular, ang 151 sperimental projects para sa 1236 volunteers ay magkakaroon ng mga pagbabagong nasasaad sa reporma ng Servizio Civile Universale.

Ang selection ay bukas sa mga may edad mula 18 hanggang 28 anyos. Mga kabataang Italians, Europeans at mga dayuhan na may regular na permit to stay ay maaaring mag-aplay para sa nabanggit na 5,408 projects sa loob at labas ng bansa.

Ang mga proyekto ay magtatagal ng 12 buwan o 1 taon para sa mga ordinary projects at 8 buwan naman para sa mga sperimental projects. Tatanggap ng € 433,80 kada butaan ang mga papalaring makakabilang sa mga proyekto sa Italya.

Paan mag-aaplay?

Una sa lahat ay alamin ang nais na proyekto. Ang listahan ng mga proyekto ng SCU sa Italya at labas ng bansa ay matatagpuan sa link na ito.

Matapos malaman ang nais na proyekto, sa homepage ng website ng SCU ay matatagpuan ang mga file ng bawat proyekto at ang buong indikasyon kung paano lalahok at ang proseso kung paano at saan ipapadala ang aplikasyon.

Ipinapaalala na ang aplikasyon ay ipapadala sa institusyon na hahawak ng proyekto at hindi sa SCU. Ito ay maaaring ipadala sa pamamagitan ng registered mail with return card o personal na isa-submite. Ang deadline ng submission ng aplikasyon ay Sept 28, 2018 hanggang alas 6:00 ng hapon sa mga magsa-submit nito ng personal.

Para sa karagdagang impormasyon, sumangguni sa website ng SCU.

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

San Barnaba, tatlong dekada na

Mga Dapat Malaman Tungkol sa Sakit na URINARY TRACT INFECTION