in

Zendryll, sa Teatro Ariston!

alt

Non farmi male”, ito ang titolo ng awitin ni Zendryll Asuncion Lagrana, ang Filipinang naging bahagi ng ‘Io Canto’ Channel 5 ilang taon na ang nakalipas.

Maaaring mapakinggan at bumoto sa pamamagitan ng FB profile ng San Remo Social. Sa profile na ito ay matatagpuan ang mga awitin ng mga nagnanais ibahagi ang kanilang talento sa pag-awit sa entablado ng Tearto Ariston at isa si Zendryll na nangangarap bilang FIlipina na iwagayway muli ang bandilang Filipino.

Napakadali, mag-rehistro lamang sa profile at bumoto  hanggang Jan 5. Isang boto sa bawat araw ang pinahihintulutan sa sinumang rehistrado. Sa Jan 12, 2012 ay mapapanood sa entablado ng Teatro Ariston ang papalaring mananalo sa San Remo Social Day.

“Inaasahan ko po ang suporta ng ating mga kababayan sa buong Italya, lalo na ng second generation, tulad ko”, pag-aanyaya ni Zendryll na pakinggan, suportahan at bumoto para sa kanyang awitin.  “Ito po ay inaalay ko, hindi lamang sa aking pamilya at mga mahal sa buhay, kundi pati sa aking mga kababayan at Inang Bayan”, pagtatapos pa ni Zendryll.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Paskong walang Direct Hire!

Pinauwi na may pekeng pangalan. May problema ba sa’yong permit to stay?