in

24.577, kabuuang bilang ng mga aplikasyon

Umabot sa 24.577 ang mga aplikasyon na ipinadala sa pamamagitan ng website ng Ministry of Interior para sa Sanatoria, updated ng Sept 24.

Roma, Sept. 25, 2012 – Ayon sa huling ulat ng ministry, ang mga form mula sa domestic job ay umabot sa 15.198, para sa ibang subordinate job naman ay 2.789, bilang caregivers para sa mga non self-sufficient ay 5.996 at 594 naman para sa mga self-sufficient.

Nangunguna ang mga lungsod ng Milan 3.713 apliksayon, Roma 3.010 aplikasyon at mula sa Napoli naman ay 2.766. Samantala, Bangladesh (3.662), India (3.513) at Marocco (3041) naman ang mga nangungunang nasyunalidad.

Samantala, nananatiling mabagal ang pagpasok ng mga aplikasyon buhat sa mga employer ng mga Pilipino. Sa kasalukuyan, 411 ang kabuuang bilang ng mga aplikasyon, 403 ang para sa domestic jobs at 8 naman para sa ibang subordinate jobs.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Declaration of Hospitality sa loob ng 48 hrs

Riccardi: “Tugisin ang sinumang naghahasik ng galit sa web”