in

Abril 10, deadling ng unang konribusyon sa Inps sa 2014

Ang mga employer ay dapat magbayad sa unang kontribusyon ng taong  2014 .

Roma – Abril 1, 2014 – Unang deadline ng taon para sa kontribusyon ng mga colf, caregivers at mga babysitters. Hanggang April 10, ang mga employer ay kailangang bayaran sa Inps ang kontribusyon para sa buwan ng Enero, Pebrero at Marso 2014, at kukunin na lamang sa sahod ang halagang para naman sa mga manggagawa.

Ang pagbabayad ay maaaring gawin sa online sa pamamagitan ng website www.inps.it , sa mga tobacco shops o mga post offices gamit ang bollettini MAV na ipinadala sa lahat ng  mga employers. Ang sinumang hindi nakatanggap nito ay maaaring magtungo ng personal sa mga tanggapan ng Inps o ang hingin ito sa telepono, tumawag lamang sa 803164.

Nag-iiba ang halaga ng kontribusyon batay sa suweldo, ngunit para sa trabahong higit sa 24 hrs per week ay mayroong angkop na halaga. Bukod dito, para sa mga lavoro a tempo determinate, maliban na lamang kung ang dahilan ay substitution ng mga pansamantalang lumiban na workers para sa bakasyon, pagkakasakit o panganganak, ang kontribusyon nadapat bayaran ay mas mataas.

PAALALA: Bukod sa kontribusyon sa social security, ang mga employer ay kailangang bayaran rin ang Contributo di assitenza contrattuale (Codice F2) upang makatanggap ng serbisyo ng Cas.sa Colf. Ang halaga para sa taong 2014, para sa mga lavoro a tempo determinato at indeterminato, anuman ang sahod at oras sa trabaho, ay katumbas ng € 0.03 (kung saan € 0.01 ay babayaran ng worker) kada oras .

Halaga ng kontribusyon para sa 2014

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Permesso Unico per Lavoro at tsuper na migrante sa pampublikong transportasyon, inilathala ang dekreto

Pilipino, arestado sa panghahalay ng kapitbahay