in

April 1-10, bayaran ng kontribusyon ng mga colf, caregivers at babysitters

Ang mga employer ay kailangang bayaran ang kontribusyon para sa buwan ng Enero, Pebrero at Marso 2015.

 

 

 

 


  Roma – Abril 1, 2015 – Unang mahalagang petsa para sa kontribusyon ng mga colf, caregivers at babysitters.

Simula ngayong araw at hanggang Biyernes, April 10 ang mga employer ay kailangang magbayad ng kontribusyon para sa buwan ng Enero, Pebrero at Marso 2015, kasama ang bahaging nakalaan para sa mga workers.

Ang pagbabayad ay mayroong iba’t ibang paraan. Online, sa pamamagitan ng www.inps.it; sa telepono, sa pamamagitan ng pagtawag sa call center 803164 gamit ang credit card; ang bollettiini MAV na ipinadala ng Inps; mga tobacco shops, bangko at mga post offices.

Ang halaga ay nag-iiba batay sa suweldo, ngunit para sa mga higit sa 24hrs per week ay mayroong fixed amount. Bukod dito, para sa mga kontrata na tempo determinato o short-term, maliban na lamang kung ito ay substitution sa isang worker dahil sa bakasyon, sick leave o maternity, ang kontribusyon ay mas mataas.

Paalala: Bukod sa kontribusyon ng Inps, ang employer ay kailangan ding bayaran ang Contibuto di assistenza contrattual (Codice F2) para sa pagtanggap ng as maraming serbisyo ng Cas.sa Colf. Ang halaga para sa taong 2015, para sa tempo determinate at indeterminate, anuman ang sahod at oras ng trabaho ay € 0,03 (€ 0.01 ang halagang nakalaang bayaran  ng worker) kada oras.

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Permit to stay, silipin muna bago magbakasyon ngayong Semana Santa

CAS.SA colf, dinagdagan ang mga benepisyo para sa mga colf at mga employers