in

Bagong online process ng family reunification, sinimulan na

Sinimulan noong nakaraang Augsut 17 ang pagsusumite online ng mga aplikasyon ng family reunification process o ricongiungimento familiare sa pamamagitan ng website ng Ministry of Interior.

 

Agosto 21, 2017 – Sinimulan noong nakaraang Augsut 17 ang pagsusumite online ng mga aplikasyon ng family reunification process o ricongiungimento familiare sa pamamagitan ng website ng Ministry of Interior (https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2). Ito ay matapos aprubahan ang Legislative decree no. 13 ng 17/02/2017 at susugan ang artikulo 29 ng July 25 1998 no. 286. 

Kabilang sa pagbabago ang paglalakip ng mga supporting documents ng mga pangunahing requirements sa pagproseso nito partikular ang ukol sa angkop na tirahan at sapat na sahod. Sa katunayan ay obligadong ilakip ang scanned copy ng dichiarazione dei redditi (730 o Unico) at ng idoneità alloggiativa. 

Kaugnay nito ang mga form SM (para sa aplikasyon ng nulla osta per ricongiungimento familiare na kapalit ng dating form S), T at GN ay nakalaan para sa paga-upload o paglalakip ng mga dokumentong nabanggit. Sa tatlong uri ng forms ay obligadong ilagay ang email address na magpapahintulot sa pagtanggap ng anumang komunikasyon. 

Ipinapaalala ang bigat na maximum 3MB bawat dokumento sa file na JPEF, PDF at TIFF at lagyan ang bawat dokumento ng pangalan at iwasan ang paggamit ng anumang punctuation marks.

Bukod sa mga nabanggit, kung ang aplikasyon ay para sa magulang na may edad higit sa 65 anyos ay hinihingi rin ang pagkakaroon ng health insurance policy. Ito ay habang hinihintay ang paglabas ng dekreto na magtatalaga ng halaga ng kontribusyon sa pagpapatala sa SSN ng mga may edad higit 65 anyos. 

Sa bagong Sistema ay inaasahang ang paglabas ng nulla osta sa loob lamang ng 90 araw matapos ang kinakailangang pagsusuri sa mga inilakip na dokumento. 

 

PGA

Basahin rin:

Family Reunification, lubos ng online ang proseso ng mga aplikasyon

Family reunification, ang required salary para sa taong 2017

Ang tamang sukat ng bahay sa pag-aaplay ng family reunification

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Ano ang Autocertificazione Vaccini Scuola 2017-2018?

Magnitude 4, yumanig sa Ischia island