in

Bagong Website ng Ufficio Immigrazione Firenze, magpapahintulot sa request online ng mga permit to stay

Ako ay Pilipino

Inaasahang magtatanggal ng mahabang pila ang bagong website ng Ufficio Immigrazione Firenze na magpapahintulot sa request online ng mga permit to stay.

Simula June 24, 2019 ay aktibo ang bagong website kung saan ang mga aplikante ng renewal o first issuance ng mga permit to stay ay maaaring direktang kumuha ng appointment online. Ang mga operasyong karaniwang ginagawa ng mga operators ng Ufficio Immigrazione ay ibibigay rin ng bagong website tulad ng aplikasyon para sa family reunification at paglalakip ng mga dokumentasyong kinakailangan nito.

Bukod dito, sa pamamagitan ng website na nabangiit ay hindi na rin kakailanganin pa ang ipadala ang ‘kit’ sa posta sa issuance o renewal ng mga permit to stay.

Ang website, www.cupa-project.it ay direktang magbibigay ng petsa at oras ng pagpunta sa Questura pati na rin ang mga dokumentong kinakailangan.

Bukod dito, anumang komunikasyon tulad ng kanselasyon o pagpapaliban ng appointment o anumang kakulangang dokumentasyon para sa permit to stay ay ibibigay rin ng bagong website.

Gayunpaman, nananatiling maaaring magtungo sa mga patronato ang mga dayuhan para sa appointmentsa Uffiico Immigrazione at nananatiling magbibigay pa rin ng mga impormasyon.

 

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

“Your Face Sounds Familiar” handog ng piyesta ng barangay Banyaga, Agoncillio Batangas

Pagpupugay kay Dr. Jose Rizal, pagbubukas ng Kalayaan 2019 sa Roma