in

Bahagyang pagtaas ng mga pensyon, sisimulan sa 2018

Bagaman maliit lamang ay magkakaroon ng bahagyang pagtaas mula Enero 2018 ang mga pensyon. 

 

 

Inilathala sa Official Gazette n. 280 ng Nov. 30, 2017 ang dekreto ng Ministry of Economy at Finance ng Nov. 20, 2017, na nagsasaad ng pagkakaroon muli ng yearly evaluation ng pension, social allowance at disability pension. 

Samakatwid, matapos ang dalawang taong paghinto, bagaman maliit lamang ay magsisimula sa Enero 2018 ang pagtaas na matagal ng inaasahan ng nakakarami. 

Ang pagtaas na ito ay hindi batay sa anumang batas o pagbabago ng batas bagkus ay batay sa awtomatikong mekanismo ng assessment ng pension sa inflation, o ang tinatawag na Istat evaluation batay sa laki at halaga ng consumption, hindi kabilang ang sigarilyo, ng mga pamilyang manggagawa na syang indicator at basehan ng social security at welfare.  

At dahil sa Enero ay ipapataw ang pansamantalang halaga ng taong 2017 na katumbas ng +1,1% ay inaasahang magkakaroon rin ng pagtaas sa mga pamantayang ng social services.

Ang pagtaas ay nakalaan sa mga:

  • Trattamento minimo 2018: mula € 501.89 sa € 507.41 euro;
  • Assegno sociale o ng social allowance mula € 448.07 kada buwan sa € 453 euro kada buwan;
  • Disability pension.

Ang sinumang tumatanggap ng € 1000 groos pension kada buwan ay magkakaroon ng € 11; ang tumatanggap ng € 1600 ay magkakaroon ng € 16,72; ang tumatanggap ng € 2100 ay magkakaroon ng € 17,33

Samakatwid, sa isang buong taon, kasama ang tredicesima ay nangangahulugang:

  • Ang tumatanggap ng minimum pension ay magkakaroon ng karagdagang € 72 kada taon;
  • Ang tumatanggap ng €13,000 sa isang taon ay magkakaroon ng karagdagang € 143;
  • Ang tumatanggap mula €1500 hanggang €3000 kada buwan ay magkakaroon ng mula €200 hanggang €260 sa isang taon. 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Kapansanan, hindi hadlang sa mga pangarap ni Mafeth

DANZIKLABAN sa Roma, tagumpay!!