in

Bollettini MAV, ipinapadala sa mga employer ng mga colf, babysitters at caregivers

Ang mga employer ay mayroon lamang tatlumpung araw upang bayaran ang dalawang trimestral contribution sa Inps. Ang hindi pagbabayad sa mga ito ay magiging sanhi upang mahinto ang proseso ng Sanatoria at maaaring mamultahan ang mga employer.

Roma – Oktubre 19, 2012 – Binayaran na nila (o kadalasan ang nagbabayad ay ang mga manggagawa) ang 1000 €. Ngunit sa lalong madaling panahon ang mga pamilya na nagpadala ng aplikasyon para sa regularization ng colf, caregivers at mga babysitters ay kailangan muling magbukas ng kanilang mga wallet.

Ang INPS sa katunayan ay kasalukuyang nagpapadala sa lahat ng mga employer ng ​​domestic jobs ng bollettini MAV para sa pagbabayad ng mga nakalipas na mga kontribusyon (arretrati). Tulad ng nasasaad sa batas, ang mga employer na ginagawang regular ang worker ay dapat magbayad ng 2 trimestral payments – May-July at August-October 2012. Ang mga halaga ay nakasulat sa mga bollettini, at maaaring bayaran sa mga bangko o mga post offices, at ang mga ito ay kinalkula ng INPS batay sa kwalipikasyon ng manggagawa at sa oras ng trabaho na isinulat sa application. Malawak ang batayan: ang kontribusyon ng isang part-timer na colf ay halos 350,00 euros bawat trimester, samantala ang caregiver na live-in ay maaaring umabot sa 600,00 euros.

Matapos matanggap ang mga bollettini, ang employer ay may tatlumpung araw lamang upang bayaran ito. At ipinapayong huwag palampasin maging ang obligasyong ito. Ang hindi pagbabayad ng anim na buwang nakalipas na kontribusyon ay magiging hadlang upang matapos ang regularization. Kung sa worker ay maaaring mangahulugan ng expulsion, para naman sa employer ay mangangahulugan ito hindi lamang ng multa (5,000 euros at tatlong taong pagkakakulong, bilang halimbawa) para sa mga employer na tumatanggap ng undocumented.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Opisyal na imahen ni Pedro Calungsod, sinalubong sa Rome

Pedro Calungsod: Ikalawang Pilipinong Santo