in

Colf, caregivers at babysitters: Ang kontribusyon para sa 2013

Ang Inps ay nag-update ng halaga ng mga kontribusyon. Ito ay nag-iiba batay sa halaga ng sahod at oras ng trabaho. Simula ngayong taong ito, ang kontrata na lavoro determinato ay mas mataas ang halaga ng kontribusyon.

Roma – Pebrero 12, 2013 – Inilathala ng Inps ang halaga ng mga kontribusyon para sa taong 2013 ng mga domestic workers. Ito ay buong babayaran ng mga employer, at maaaring kaltasin mula sa sahod ng worker ang halagang dapat bayaran ng mga colf, babysitters at caregivers.

Ang mga bagong halaga ay sisimulang gamitin sa susunod na April 1 sa pagbabayad ng first quarter ng 2013. Ngunit, ipatutupad sa lalong madaling panahon kung sakaling magtatapos ang employment at samakatwid ay dapat bayaran ang lahat ng kontribusyon ng worker hanggang sa oras ng pagbibitiw o pagtatanggal sa trabaho.

Isang bagong balita buhat sa Riforma Fornero: para sa mga kontrata na tempo determinato, maliban na lamang kung ito ay substitute sa pansamantalang pagkawala ng worker, ang mga emploeyr ay dapat ding magbayad ng karagdagang kontribusyon. Gayunpaman, kung papalitan ito ng tempo indeterminato ay maaaring hingin ang refund ng ibinayad sa huling anim na buwan.

Ang halaga ng kontribusyon ay batay sa sahod, para sa higit sa 24 hrs weekly ay mayroong angkop na ‘diskwento’.

 

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Sahod per hour

Halaga ng kontribusyon per hour

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo quota CUAF

Senza quota

CUAF (1)

 

fino a  €  7,77

 

oltre    € 7,77

fino a  €  9,47

 

 

oltre    € 9,47

 

 €  6,88

 

 

€  7,77

 

 

€  9,47

 €  1,37  

(0,35) (2)

 

 

€  1,55   (0,39) (2)

 

 

€  1,89   (0,47) (2)

 

€   1,38    (0,35) (2)

 

 

€   1,56   (0,39) (2)

 

 

€   1,90    (0,47) (2)

Orario di lavoro superiore a 24 oresettimanali

 

€  5,00

 

€  1,00  (0,25) (2)

 

€   1,00    (0,25) (2)

 

 

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Sahod per hour

Halaga ng konrtibusyon per hour

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo quota CUAF

Senza quota

CUAF (1)

 

fino a   €  7,77

 

oltre     € 7,77

fino a   € 9,47

 

 

oltre     € 9,47

 

 

€  6,88

 

 

€  7,77

 

 

€  9,47

 

€  1,47   (0,35) (2)

 

 

€  1,66   (0,39) (2)

 

 

€  2,02   (0,47) (2)

 

€   1,48    (0,35) (2)

 

 €   1,67    (0,39) (2)

 

 

€   2,03    (0,47) (2)

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

 

€  5,00

 

€  1,07  (0,25) (2)

 

€   1,07    (0,25) (2)

(1) Ang CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) ay hindi dapat bayaran kung ang employer ay ang asawa o kamag-anak hanggang 3rd degree na kapisan at kinikilala ng batas (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

(2) Ang halagang dapat bayaran ng worker.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Lolong, namatay na!

Ang mga livelli o categorie contrattuali sa domestic job