in

Dec 7, simula ng quotas para sa non-seasonal workers

Simula alas 8 ng umaga kahapon ay maaari nang mag-fill up ng mga aplikasyon, maaaring sa tulong din ng mga patronato at mga asosasyon. Sa Dec 7 naman ipapadala ang mga ito online.

Roma, Dis 5, 2012 – Simula alas 8 ng umaga kahapon, ay maaari nang mag-fill up ng mga aplikasyon ng 13,850 quotas ng huling decreto flussi. Mayroong 2,000 new entries para sa mga entrepreneurs, professionals, non-cooperative business associates, world-renowned or highly skilled artists, 100 new entries para sa mga Southamericans na buhat sa lahing Italyano at halos 12,000 conversion ng mga permit to stay

Lahat ay gagawin din online, sa pamamagitan ng website ng Ministry of Interior. Kailangan muna mag-register at mag-log in gamit ang email add at ang password, i-fill up ang form batay sa uri ng aplikasyong kailangan:

Form A at B para sa mga Italian origins na residente sa Argentina, Uruguay, Venezuela at Brazil.

Form LS request ng working permit (nulla osta) sa subordinate job ng sinumang mayroong EC long term residence permit (o carta di soggiorno) released ng ibang bansa ng EU

Form LS1request ng working permit (nulla osta) sa domestic job ng sinumang mayroong EC long term residence permit (o carta di soggiorno) released ng ibang bansa ng EU.

Form LS2Aplikasyon para sa pagsusuri ng pagiging qualified bilang entrepreneurs at ng mga certificates ayon sa artikulo 26 at 9 ng Immigration law (TU) para sa mga dayuhang mayroong EC long term residence permit (o carta di soggiorno)  

Form V AAplikasyon para sa pagsusuri ng pagiging qualified para sa conversion ng mga permit to stay mula sa pag-aaral, internship, vocational course sa permit to stay para sa subordinate  job

Form V B Aplikasyon para sa pagsusuri ng pagiging qualified sa conversion ng mga permit to stay mula sa seasonal job sa subordinate job

Form ZAplikasyon para sa pagsusuri ng pagiging qualified bilang entrepreneurs at ng mga certificates ng pagkakaroon ng mga requirements sa entrepreneurship

Matapos i-fill up ang mga form, ay dapat itong i-save. Hintayin ang alas 9 ng umaga ng Dec 7 upang ito ay ipadala online.

Maaaring magtungo sa mga asosasyon at patronati para sa pag-fill up at pagpapadala ng aplikasyon. Tandaan lamang na kung maraming aplikasyon ang manggagaling mula sa mga tanggapang nabanggit ay makikipagsapalaran sa first come first serve basis na maaaring maging sanhi ng pagkahuli ng aplikasyon sa nakatakdang bilang.

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

2012 immigration quotas for non-seasonal workers

Flussi. Via alla compilazione delle domande