in

Direct Hire 2010: umabot ng halos 400,000 ang mga aplikasyon

Narito ang pinaka huling ulat ayon sa Viminale ng 392,310 aplikasyon para sa direct hire 2010

Natapos ang pinakahuling araw ng click day ng direct hire 2010, para sa mga manggagawang nais magtrabaho ng bansang Italya.

Ayon sa pinaka huling ulat ng Viminale, ang mga aplikasyong dumating sa sistema ng Dipartment of Immigration ay umabot ng 392.310, at nahahati ng ganito:
–    324.709, bilang ayon sa art. 2 ng dekreto, 230.929 para sa domestic jobs at 93.780 para naman sa subordinate jobs. (jan 31 – first click day) ng mga bansang may kasunduan sa Italya
–    60.983, bilang ayon sa art. 3 ng dekreto, 53.389 para sa mga colf at 7.594 para sa mga care givers (feb 2 – second click day) ng mga bansang walang kasunduan sa Italya
–    6.618 bilang ayon sa art. 4, 5, 6 ng dekreto para sa conversion ng mga permit to stay, sa mga dumaan ng special formation at sa mga bansang may lahing Italyano (feb 3 – third click day)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Turismo, naging boom ng 2010 at nagpapatuloy sa 2011

OISHI SUSHI-SASHIMI take-away RESTAURANT