in

Direct hire 2011 para sa mga seasonal worker

Lahat ay gagawing muli on line. Sa tulong ng mga asosasyon o sa sariling paraan. Coldiretti: Paglalathala ng dekreto, madaliin.

Roma, 10 Marso 2011 – Lahat ay handa na para sa pagpasok ng animnapung libu na mga seasonal worker. Ang lahat ay mag-uumpisa sa paglalathala ng dekreto sa Gazetta Ufficiale, ngunit sa kasalukuyan, ang mga employer ay maaari ng maghanda ng mga application ng sila lamang, sa tulong ng mga labor consultant o ng mga asosasyon.

Sinuman ang nag-nanais na mag sarili sa pagsasaayos ng application, kailangan lamang ng isang computer na may internet connection. Pagkatapos magparehistro sa website ng Ministry of Interior (tingnan dito), maaaring makapasok sa reserved area at i-click lamang ang ‘richiesta moduli’ upang ma-umpisahan ang pagpi fill-up ng application. Ang module ay tinawag na ‘Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato stagionale – Modulo C’.

Lahat ay gagawin online at hindi katulad ng naunang direct hire, hindi na kailangan pang i-download ang software. Matapos i-fill up ang modules, kailangan lamang i save at hintayin ang paglalathala ng opisyal ng dekreto. Sa ganitong paraan, papasok lamang sa website ng Ministry, sa reserved area at ipadala ang application.

Coldiretti: “Gawing opisyal ang dekreto sa lalong madaling panahon”

May mga ilang araw nà, na ang mga asosasyon ay nag-umpisang mag fill up ng application ng kanilang mga miyembro.

“Lahat ay maayos ang proseso, at sa puntong ito inaasahan namin na ang paglalathala ay maganap, marahil sa kalagitnaan ng Marso. Tamang tamang panahon na ang pagdating ng mga manggagawa sa unang anihan ng mga produkto tulad ng strawberries ng Verona”, mga pangungusap ni Romano Magrini, pinuno sa politika ng patakaran sa trabaho ni Coldiretti.

Sa taong ito, sa unang pagkakataon, maaaring humiling ng isang long term clearance.”Ang mga epekto nito ay makikita sa 2012, kapag ang manggagawa ay makakapasok muli ng bansa nang walang hihintaying direct hire para sa seasonal job. Pero ang bagong patakaran ay mahalaga, dahil ito ang paraang magpapadali ng pagpasok ng mga seasonal worker, na kadalasan ay mga parehong mga manggagawa,” sabi ni Magrini.

Ilang mga karagdagang aksyon naman bilang mga countermeasures upang labanan ang mga pekeng requests. Kasama sa mga aksyong ito ay ang obligasyon ng pagpunta ng employer kasama ang seasonal worker sa Immigration office upang pirmahan ang kontrata.

“Ang layunin ay mabuti, ngunit ito ay karagdagang trabaho para sa mga Immigration office. Magiging mas mahusay, – pagmumungkahi ng manager ni Coldiretti – kung ipapabalaha ang mga bagay na ito sa mga asosasyon, na maaaring magtiyak na ang trabaho ay regular”.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Marso 17, ipagdiriwang ang Pagkakabuklod ng Italya

FISCAL FEDERAL SYSTEM, pinagtibay na!