in

DIRECT HIRE: 411,000 aplikasyon na!

Bagong updates mula sa Viminale. Isa bawat apat na aplikasyon lamang ang makakapasok.

Ang mga aplikasyon para sa direct hire 2010 ay umabot nà ng 411.117, mas mataas ng apat na beses sa numerong inilaan ng Gobyerno. Ang pagpapadala ng mga aplikasyon ay maaaring magpatuloy hanggang June 30, ngunit malinaw na mas mababa ang tsansang makakuha ng permit to work o nulla osta.
Narito ang mga pinakahuling updates, na ibinigay ng Kagawaran para sa sibil at Immigration ng Ministry of Interior:

337,814 mga aplikasyon para sa mga manggagawa mula sa mga bansa na may kasunduan sa Italya, kung saan 238,722 para sa mga domestic jobs at 99,092 para sa subordinate jobs. Ang nakalaang bilang ay 52,080 lamang.

65,375 mga aplikasyon para sa domestic workers mula sa mga bansa na walang kasunduan sa Italya, kung saan 57,399 para sa mga colfs at 7976 para sa mga caregivers. Ang nakalaang bilang ay 30,000.

7928 mga aplikasyon para sa mga nagsanay na manggagawa sa sariling bansa, mga inapo ng Italians tulad ng Argentina, Uruguay, Venezuela at Brazil, at mga conversion ng mga residence permit . Ang nakalaang bilang ay 16,000 lamang.

Updates mula sa Ministry

Distribution of quota

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

PILIPINAS kasama sa 60,000 na seasonal worker, papasok ng Italya

INTEGRASYON: ITALIA pang sampung bansa sa EU