in

Direct hire para sa mga seasonal worker, inumpisahan !

Inumpisahan kaninang umaga ang pagpapadala ng aplikasyon on line para sa animnapunglibong seasonal worker.

Inumpisahan kaninang umaga, alas 8.00 ng umaga, ang pagpapadala ng aplikasyon on line para sa animnapung libong seasonal worker sa sektor ng agrikultura at turismo para sa mga buwan na mas nangangailangan ng mga manggagawa, at pagkatapos nito, ay muling babalik sa sariling bansa. Ang mga manggagawang papahintulutan ay mga mamamayan mula sa mga bansa tulad ng  Pilipinas, Ukraine, Tunisia, Albania, Morocco, Moldova at Ehipto, ngunit walang darating mula sa South America. Ang mga employer ay dapat kumpletuhin at isumite ang mga aplikasyon on line  sa website ng Ministry of Interior www.interno.it hanggang sa katapusan ng 2012 at hindi na kailangan ang magmadali, dahil ang animnapunglibong entry visas ng pamahalaan ay tila sapat sa pangangailangan at tila magiging mahirap maubos ang mga ito. Sa aplikasyon ay maaari ring mag-aplay para sa isang multiple permit. Sa ganitong paraan, ang mga kompanya ay maaaring makakuha ng parehong manggagawa sa mga susunod na taon, sa isang mas simple at mabilis na pamamaraan nang hindi na maghihintay muli ng isang dekreto mula sa pamahalaan.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Lindol, niyanig ang Luzon!

INCOME TAX RETURN PARA SA MGA COLF AT CARE GIVERS