in

Diskwento sa buwis para sa mga employers ng domestic jobs sa income tax return

Mula sa taxable income ay maaaring ibawas ang pinagbayarang konribusyon para sa mga colf, badanti at babysitter. Karagdagang diskwento sa buwis kung ang caregiver ay nag-aalaga ng isang non self-sufficient.
 

 


Roma –Mayo 4, 2015 – Palapit ng palapit ang panahon ng pagpa-file ng income tax return o pag-aaplay ng dichiarazione dei redditi, at sa taong ito ang sinumang mayroong colf, babysitter o care giver ay maaaring makatipid sa babayarang buwis, ito ay dahil sa nasasaad na pagpapagaan sa buwis o agevolazioni fiscali para sa mga employer ng domestic jobs.

 Ito ay para sa mga trabahong regular lamang dahil ang ‘lavoro nero’ o ang mga hindi regular o undeclared ay laganap pa sa sektor na ito.

Ang lahat ng mga employers ng domestic jobs ay may karapatang ibawas mula sa kanilang kita kung saan kinakalkula rin ang tax deduction, ang mga kontribusyong ibinayad sa Inps para sa taong 2014 para sa mga colf, badanti at babysitter. Ang tax deduction ay hanggang maximum amount ng 1549,39 euros at ito ay ibinibigay ng hindi isinasaalang-alang ang sahod.

Ang sinumang gagamit ng filled-up 730 o 730 precompilato, ang malaking pagbabago sa taong ito, ay hindi kailangang gumawa ng kalkulasyon. Ang Agenzia dell’Entrate, sa katunayan, ay alam ang halaga ng kinikita ng lahat sa pamamagitan ng kontribusyon sa Inps ng 2014 at maaaring ilagay na ito sa form.

Isang karagdagang pagpapagaan kung ang caregiver ay nag-aalaga sa isang non autosufficiente o mga taong hindi kayang kumilos ng nag-iisa tulad ng pagkain, pag-ligo, paglalakad, pagbibihis at nangangailangan ng kalinga ng isang taga-alaga. Ito ay isang kundisyong dapat na sertipikado ng isang duktor.

Dahil dito, ang sinumang may binabayarang caregiver (maaaring employer o isang kamag-anak nito) ay may karapatan sa isang diskwento sa buwis na babayaran o ang tinatawag na ‘detrazione’. Ito ay katumbas ng 19% ng mga gastusin hanggang 2100 euros: at samakatwid ang maximum na diskwento ay 399 euros.

Ang halagang ibinayad sa caregiver ay hindi awtomatikong makikitang nakasulat sa filled-up 730 buhat sa Agenzia dell’Entrate. Ang sinumang nais na matanggap ang diskwentong ito ay kailangang ipadagdag ito sa form ng dichiarazione dei redditi.

 

 

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Assegni familiari sa miyembro ng pamilya ng mga migrante na nasa sariling bansa

Permit to stay sa pag-aaral, dapat i-renew o i-convert?