in

Enrollment online ng school year 2016-17, hanggang Feb 20

Ang mga magulang, Italyano man o dayuhan, ay dapat gawin ang enrollment online para sa school year 2016-2017. Narito ang video na nagpapaliwanag kung sino at paano.

 

Roma, Pebrero 16, 2016 – Magtatapos ng alas 8 ng gabi sa Lunes Pebrero 22 ang enrollment sa mga unang grado ng elemetarya, junior high school (medie) at senior high school (superiore) ng school year 2016-2017. Isang hakbang na dapat gawin ng mga magulang, Italyano man o dayuhan.

Lahat ay gagawin online ng website ng Ministry of Education https://iscrizioni.pubblica.istruzione.it. Matapos ang registration sa website, ay magkakaroon ng username at password upang ma-fill up ang enrollment form at maipadala ito. Samantala, sa website ng “Scuola in chiaro” (cercalatuascuola.istruzione.it) ay matatagpuan naman ang listahan ng mga paaralan, address, oras ng pasok at ang pof (o piani dell’offerta formativa).

Ang mga regular na imigrante ay maaaring mag-fill up ng enrollment form online para sa kanilang mga anak, tulad ng mga Italians. Ang mga magulang naman na walang permit to stay ay maaaring gawin ang enrollment ng personal sa paaralang napili na walang dapat ipangamba: ang empleyado sa secretariat ay walang report na gagawin sa pulisya.

Sa ibaba ay matatagpuan ang video at isang gabay na inilathala ng Ministry of Education kung saan ipinapaliwanag ang buong proseso mula sa registration online.

Paano mag-register

Narito ang gabay

 

Paano ipapadala ang enrollment form

Narito ang gabay

 

Matapos ipadala ang enrollment form

Narito ang gabay

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Aplikasyon online ng citizenship, ihihinto ng isang araw para sa flussi

Decreto flussi 2016, simula ng pagpapadala ng aplikasyon ng mga seasonal workers