in

Enrollment sa mga paaralan, gagawin online simula Jan 15

Maging sa taong 2015, ang enrollment ay gagawin online sa pamamagitan ng website ng Ministry of Education. Personal naman ang enrollment sa paaralang napili kung ang mag-aaral ay walang permit to stay.

Rome – Enero 14, 2015 – Sisimulan ang enrollment online para sa school year 2015-2016 ng mga unang grado sa elementarya at mataas na paaralan (junior at senior high school).

Sa katunayan mula noong nakaraang Lunes, Enero 12, ang mga magulang ay maaari ng mag-registered sa website www.iscrizioni.istruzione.it. Ito ay obligatory sa lahat ng magulang kahit pa rehistrado na ang magulang sa nakaraang taon, marahil dahil sa panganay na anak. Ngunit ang simula ng pagsusumite ng enrollment form ay magsisimula sa Jan 15,  sa pamamagitan ng parehong website at ito ay magpapatuloy hanggang sa Feb 15.

Hindi kinakailangan ang mag-unahan ng mga magulang. Kung mas marami ang mga enrollees kaysa sa availablility ng mga paaralan, ang School Council ay ipapatupad ang ilang pamantayan tulad ng proximity o lapit ng tirahan ng mag-aaral sa paaralan. Ang mga magulang gayunpaman, ay maaring idagdag sa aplikasyon ang dalawang paaralan bilang alternatibo kung sakaling kakailanganin ito.

Ang edukasyon, at samakatwid pati ang enrollment, ay obligado kahit sa mga anak ng imigrante, regular man o hindi. Sa unang nabanggit, ng procedure online ay tulad sa anak ng mga italyano. At ang enrollment ay maaari ring gawin kahit na ang mag-aaral ay kararating lamang sa Italya sa pamamagitan ng family reunification, at wala pang fiscal code o codice fiscal. Isang provisory fiscal code ang awtomatikong ibibigay ng sistema.

Samantala, kung ang mga magulang ay hindi regular at walang permit to stay, ang enrollment ay hindi gagawin online, bagkus ay personal na gagawin sa paaralang napili. Isang solusyong walang anumang panganib para sa mga hindi regular dahil sa Italya ang karapatan sa edukasyon ay higit na mahalaga kaysa labanan ang ilegal na imigrasyon.
 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dialogo sa pagitan ng MIGRANTE at KONSULADO sa MILAN

Pinakamahabang Abkhazia stocking