in

FUTURE PROFESSIONS?

Narito ang top ten professions ayon sa isang research sa Amerika. Maihahalintulad ito sa mga kasalukuyang trabaho ng mga imigrante.

Waiters, care givers, truck drivers, construction workers, gardeners, nurses … ito ang mga magiging propesyon, ayon sa mga mananaliksik sa Georgetown University sa US mula ngayon hanggang 2018.

Sa mga research (http://cew.georgetown.edu/jobs2018/), ayon sa Republika ngayon, sa USA, ngunit isang trend na matatagpuan pati na rin sa Occidental countries. Ilan na bang mga kabataang Italyano ang nangarap ng mga propesyong ito? Ilan na rin ba, sa halip, ang nasa ‘waiting list’ ng mga trabahong tinanggihan ng mga Italians at sinalba ng mga imigrante?

Narito ang Top Ten future profession
(Ayon sa mga recruitments sa US mula sa ngayon hanggang 2018 at sa patuloy na pagtaas ng porsyento kumpara sa ngayon)

1) Waiters, cook, restaurant staff (16.6% 3,149,426)

2) Customer care service (2,736,825 o 17.7%)

3) Truck drivers (1,845,612 13%)

4) Assistant nurse, Hospital workers (1,699,615 18.8%)

5) Receptionist at Ushers (1,302,100 15.2%)

6) Security guards (1,214,882 14.2%)

7) Construction workers (1,180,571 20.5%)

8) Gardeners (1,128,803 18%)

9) Home Health care services (1,058,041 50%)

10) Specialized nurses (825,651 20.7%)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

REGULARISASYON SA MGA NAKATANGGAP NG ORDER OF EXPULSION.

BALITANG OFW – OFW, pinabayaan!