in

Halaga ng sahod ng family reunification ngayong 2015

Ang sinumang dayuhan na nagnanais na papuntahin sa Italya ang isa sa miyembro ng pamilya ay kailangang patunayan na may sapat na mapagkukunan upang matustusan ang pangangailangan nito. Narito kung paano nagbago ang minimum salary required sa family reunification sanhi ng pagbabago ng halaga ng assegno sociale.

Rome – Pebrero 2, 2015 – Upang ma-petisyon o mapapunta sa Italya ang miyembro ng pamilya, ang dayuhang manggagawa ay kailangang patunayan, kasama ang ilang requirements, ang kakayahang buhayin ang mga ito. Ang minimum salary required ay nag-iiba batay sa bilang ng miyembro ng pamilyang nais kunin o petisyunin sa pamamagitan ng ricongiungimento familiare at ginagamit bilang pamantayan ang halaga ng assegno sociale. 

 
Sa Testo Unico per l’Immigrazione ay nagsasaad na ang aplikante ng family reunification or ricongiungimento familiare ay kailangang mayroong “minimum salary required na buhat sa legal na paraan at hindi bababa sa taunang halaga ng assegno sociale at madadagdagan ng kalahati ng halaga ng assegno familiare para sa bawat miyembro ng pamilyang kinukuha”. Ngunit mayroong exemption sa mga bata: “Para sa family reunification ng 2 o higit na anak na may edad hanggang 14 anyos ay hinihingan, ng sahod na hindi bababa sa doble ng taunang halaga ng assegno sociale”. Bukod dito, paglilinaw ng batas, “upang matukoy ang kabuuang sahod ay kailangang isaalang-alang ang taunang sahod maging ng miyembro ng pamilya na kapisan o naninirahang kasama ng aplikante”.  
 
Nitong Enero, tulad sa mga nakaraang taon, ay inilabas ng Inps ang bagong halaga ng assegno sociale € 5830.76. Narito kung paano nabago ang pamantayan ng sahod sa family reunification: 
 
Reunification ng isang miyembro ng pamilya : € 8,746.14
Reunification ng dalawang miyembro ng pamilya : € 11,661.52
Reunification ng tatlong miyembro ng pamilya : € 14,576.9
Reunification ng apat na miyembro ng pamilya : € 17,492.28
Reunification ng dalawa o higit pang anak hanggang 14 anyos: € 11,661.52
Reunification ng isang miyembro ng pamilya at dalawa o higit pang anak hanggang 14 anyos:  € 14,576.9
Reunification ng dalawang miyembro ng pamilya at dalawa o higit na anak hanggang 14 anyos : € 17,492.28
 
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Bagong Isee, handa na

INC Evangelical Mission On-Air and Online – Tagumpay!