in

Instruction buhat sa Inps para sa mga colf, caregivers at babysitters

Isang mensahe mula sa Istituto Nazionale di Previdenza Sociale o Inps ukol as pagbabayad ng mga arretrati. Paglilinaw rin ukol sa mga workers na regularly hired noong una ngunit nawalan ng permit to stay.

Roma, Nob 6, 2012 – Ang mga domestic workers ay ang pangunahing karakter ng huling Sanatoria: higit sa 85% ng mga aplikasyon sa katunayan ay pawang para sa mga colf, caregivers at babysitters.

Kahapon ang tanggapan ng Inps ay nagpalabas ng isang komunikasyon kung saan ipinapaliwanag sa mga employer ng mga domestic workers kung paano babayaran ang mga contributi arretrati. Ayon pa dito “tapos na ang pagsu-sumite ng mga aplikasyon ng regularization at kasalukuyang ipinapadala sa mga tahanan ng employer ang bolettini MAV para sa pagbabayad ng kontribusyon”.

Ang mga bollettini ay para sa second at third trimester 2012 (may 9 – sept 30) at kailangang bayaran agad, ang fourth trimester (Oct 1 – Dec 31) ay dapat bayaran sa Jan 1-10, 2013. Ang sinumang hindi pa nakakatanggap ay maaaring i-download sa “Portale dei Pagamenti” sa pamamagitan ng www.inps.it.

Sa mensahe ay ipinapaliwanag rin kung paano babayaran ang kontribusyon kung ang hiring ay naganap bago ang May 9. Mayroon ding mga instruction para sa kontribusyon ng mga workers na regularly hired ngunit nawalan ng balidong permit to stay at dahil dito ay nagsumite ng aplikasyon sa sanatoria.

Inps. Messaggio 17898. Oggetto: “Lavoratori domestici. Domande di emersione ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n.109”

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Miss Intenational Queen 2012, isang Pinoy

Obama, panalo sa survey sa buong mundo