in

Integrazionemigranti.gov.it – Ang bagong portal para sa Integrasyon

Ito ay nagbibigay sa direktang access sa mga serbisyo para sa mga imigrante, pinagsama-sama ang  mga batas, mga pag-aaral at mga gabay. Online simula kahapon, nilikha ng Ministry of Labor sa tulong ng mga lokal na pamahalaan at asosasyon.

altRome – 18 Ene 2012 – Orientation ng mga imigrante, pati rin ng mga kumpanya, pamilya at mga propesyonal, binubuo ng halos 8000 mga serbisyo para sa integrasyon sa Italya, mayroong mapa, patuloy na-update at may access ang lahat.

Ang layunin ng www.integrazionemigranti.gov.it, ang portal na ginawa ng Ministry of Labor sa pakikipagtulungan ng Ministries of Interior, of University at Integration, sa tulong ng Isfol at Italia Lavoro. Ang isang malaking database online simula kahapon, pinuno ng mga impormasyon sa tulong din ng mga rehiyon at mga lokal na pamahalaan at pagbibigay halaga sa account ng mga third sector, simula sa 900 contacts na nakatala sa National Register ng mga asosasyon at mga institusyon na kumikilos at tumutulong para sa mga imigrante.

“Ang mga serbisyo ay base ayon sa direksyon ng National Plan for Integration, tulad ng pag-aaral ng wikang Italyano, trabaho, tirahan, ang mahahalagang serbisyo at mga minors at ang second generation. Gumawa din kami ng isang seksyon para sa intercultural mediation, kung saan matatagpuan sa lahat ng mga categories na nabanggit”, sabi ng Director of Immigration ng Ministry of Labor, Natale Forlani.

Ang navigation ay structured by target, may iba’t-ibang pamamaraan para sa mga dayuhan at employer, at maging lokasyon, upang magbigay ng madaliang suporta sa mga naghahanap ng isang serbisyo sa lungsod kung saan naninirahan. Maaaring matuklasan, halimbawa, kung saan matatagpuan sa Roma ang kurso sa wikang Italyano o anong tanggapan ang nagbibigay tulong sa mga nais magbukas ng isang negosyo sa Milan, lahat ay mayroong kasamang detalyadong mapa at mga contact numbers.

Ang Integrazionemigranti.gov.it ay mayroong ding isang seksyong para sa mga balita, updated araw-araw, at isa pa na nagtatanghal ng mga regulasyon sa bansa, rehiyon at European countries ukol sa imigrasyon. Mayroong ding mga gabay sa iba’t-ibang paksa, simula sa “Immigration paano, saan at kailan. Manual para sa Integration” na inilathala sa pitong wika sa pamamagitan ng Ministry of Labor.

“Ang portal – ayon kay under secratary of Labor Maria Cecilia Guerra – ay isang serbisyo din para sa mga nag-aaral ng imigrasyon. Ang kaalaman sa isang sitwasyon, ang maingat na pag-aaral at interpretasyon ng mga datas ay mahalaga upang magtakda ng mga patakaran at patakbuhin ang politika.” Dahil dito ay kakailanganin ang ang isang seksyon para sa statistics, pananaliksik, pag-aaral at iba pang mga dokumento.

Para sa mga hindi pamilyar sa Internet, simula sa Pebrero 1 ay magkakaroon ng isang libreng help desk line na pamamahalaan ng Formez. Ang mga telepgone operators ng “Linea Amica  Immigrazione” ang sasagot sa wikang Ingles, Italyano, Pranses o Espanyol (803,001 mula sa landline o 828,881 mula sa cell phones) upang tulungan silang mag-navigate sa portal at matagpuan ang mga kinakailangang impormasyon, at hihingi rin ng mga mungkahi para sa ikabubuti ng serbisyo.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

“Wala pang desisyon ang pamahalaan ukol sa direct hire” – Cecilia Guerra

“Interes ng bansa ang manatili ang mga imigarnte sa Italya” – Riccardi