in

Itinalagang click days ng Flussi 2018

Inilathala noong Jan 16 sa Official Gazette ang Decreto Flussi 2018. Narito ang mga araw ng pagpapatupad nito.

 

 

Sa pamamagitan ng website ng Ministry of Interior https//:nullaostalavoro.dlci.interno.it ay sinimulan noong Jan 18 mula alas 9:00 ang pagsagot o pag-fill up sa mga application forms ng non-seasonal at self-employment job. Ang mga ito ay maipapadala online mula alas 9:00 ng umaga ng Jan 23, 2018. 

Bukod dito, ay available rin ang mga application forms ng seasonal job mula alas 9:00 ng umaga ng Jan 24, 2018. At ang pagpapadala ng mga ito, sa parehong website, ay magsisimula ng alas 9:00 ng Jan 31, 2018

Ang mga aplikasyon na nabanggit ay availabe at maaaring isumite hanggang Dec 31, 2018.

Ito ay maaaring gawin gamit ang sariling pc o sa tulong ng authorized office o patronato.  

Narito ang mga forms na maaaring gamitin ayon sa pangangailangan:

  • Modelli A at B para sa mga workers na residente sa Argentina, Uruguay, Venezuela at Brazil na Italian origins.
  • Modello VA para sa conversion mula permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale sa permesso di lavoro subordinato;
  • Modello VB para sa conversion mula permessi di soggiorno per lavoro stagionale sa lavoro subordinato;
  • Modello Z para sa conversion mula permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale sa lavoro autonomo;
  • Modello LS para sa conversion mula EC long term residence permit na inisyu sa ibang EU country sa permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
  • Modello LS2 para sa conversion mula EC long term residence permit na inisyu sa ibang EU country sa lavoro autonomo;
  • Modello LS1 para sa aplikasyon ng Nulla Osta per lavoro domestico para sa mga dayuhang mayroong EC long term residence permit;
  • Modello BPS para sa aplikasyon ng Nulla Osta sa hiring na nakalaan sa mga special projects
  • Modello C para sa aplikasyon ng Nulla Osta al lavoro stagionale.

Paalala: kahit ngayong taon, ang mga bilang na nabanggit ay nakalaan lamang sa mga piling kategorya at hindi kabilang ang regularization ng mga undocumented sa Italya.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Flussi 2018, ang nilalaman ng dekreto

Gabay sa proseso online para sa seasonal job ng Decreto Flussi 2018