in

Jan 10, deadline ng kontribusyon ng Inps

Rome, Dis 31, 2012 – Sa nalalapit na January 10 ang deadline sa pagbabayad ng mga kontribusyon sa Inps para sa mga buwan ng Oktubre, Nobyembre at Disyembre 2012. Isang paalala sa mga employer ng mga colf, babysitters at caregivers.

Ang mga employer ay babayaran rin maging ang bahagi na dapat bayaran ng mga workers at maaari naman nila itong kaltasin sa sahod ng mga ito. Ang kontribusyon ay iba-iba batay sa sahod, oras ng trabaho tulad ng matatagpuang table sa ibaba.

Maaaring magbayad on line sa pamamagitan ng webiste www.inps.it, sa mga tobacconists o sa mga post office gamit ang postal bill na ipinadala sa mga employers. Ang sinumang hindi nakatanggap nito ay maaaring magtungo ng personal sa tanggapan ng Inps o maaaring humingi nito sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono 803164.

Sahod per hour

Halaga ng kontribusyon bawat oras

 

Halaga na mayroong assegni familiari

Walang assegni familiari

Hanggang euro 7,54

€ 1,40 (0,34)*

€ 1,41 (0,34)**

Higit sa € 7,54 at hanggang sa € 9,19

€ 1,58 (0,38)*

€ 1,59 (0,38)**

Higit € 9,19

€ 1,93 (0,46)*

€ 1,94 (0,46)**

Oras ng trabahong higit sa 24 hrs/week ***

€ 1,02 (0,24)*

€ 1,02 (0,24)**

  • Ang halaga sa loob ng parentesis ay ang bahagi ng manggagawa.

** Ito ang halagang walang family allowance o assegno familiare kung ang manggagawa ay asawa ng employer o kamag-anak hanggang third degree at nakatira kasama ang employer.

*** Ang halaga ng kontribusyon ng ika-apat na kategorya ay di sakop ng sahod per hour, ito ay mga manggagawang nagtatrabaho sa iisang employer lamang na mayroong di bababa sa 25 hrs na trabaho sa isang linggo at ipinatutupad simula sa unang oras ng trabaho.

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

CHRISTMAS PARTY FOR A CAUSE, MATAGUMPAY NA ISINAGAWA NG MINDORENOS ITALIA SA ROMA

Isang pagbati ng mapayapa, masagana, malusog at mapagpalang 2013 sa ating lahat!