in

Karapatan ng mga irregular workers, ipina-aalam ng Interior Ministry

Layunin ng dekreto ang ipaalam sa mga undocumented third country nationals ang kanilang karapatan bago ipatupad ang anumang order of explusion. 

 

 

Roma, Mayo 23, 2017 – Inilathala sa Official Gazette noong April 21, 2017 ang Decreto 10 feb 2017 ng Ministry of Interior kung saan nasasaad ang detalyadong impormasyon para sa mga third country nationals na walang regular na dokumento sa pananatili sa bansa at irregular ding nagta-trabaho ukol sa kanilang mga karapatan bago ang pagpapatupad ng anumang order of explusion. 

Ang nabanggit na dekreto ay layuning ipaalam sa mga dayuhang manggagawa ang mga impormasyon kung paano magsampa ng reklamo laban sa employer upang ibigay ang sahod na overdue ang dapat na binayarang kontribusyon para sa social security, lakip din ang multa sa delayed payment o administrative sanction.

Ang DM Feb 10 2017 ng Ministry of Interior

Ang modulo informativo

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Sa anong mga kaso maaaring tapusin ang hiring o ‘rapporto di lavoro’? Ilan ang araw ng abiso?

Pananakit sa sarili hanggang sa pagpapakamatay, ito ang Blue Whale Challenge