in

“Karapatang bumoto ng mga migranteng residente sa Italya” Bonelli

“Kahit mga bagong batas sa citizenship, na mag-gagarantiya nito sa mga batang migrante na ipinanganak sa Italya”

altRome – “Ang panahon ng galit ay dapat ihinto agad. Nangangailangan sa lalong madaling panahon ng malalakas at matitibay ng senyales sa pagbibigay ng karapatang bumoto sa mga migranteng residente sa bansa at isang bagong batas sa citizenship na magbibigay nito sa mga ipinanganak na dayuhan sa Italya.

Ito ang mga pananalita ng presidente ng Verdi Angelo Bonelli.

“Ito – sa pagtatapos pa nito- ay ang pangunahing daan patungo sa totoong integrasyon at upang mabawasan ang klima ng galit sa ibang lahi na nag-umpisa sa mga nakaraang taon na isang pagkakataon sa paglago ng panganib at karahasan.

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

“Ang imigrasyon ay hindi isang paglusob” – Rossi

Binatilyo, kinutya at binugbog dahil isang dayuhan