in

Lahat ng detalye ng mga bilang ng bagong direct hiring

Ang bagong ‘direct hiring’ ay nagpapahintulot sa pagpasok ng 86.580 manggagawa mula ibang bansa at 11.500 naman ang convertion ng mga permit to stay. Narito ang detalye ng mga bilang.

ENTRY

entries para sa dependent employment, lahat ng sektor, laan para sa mga mamamayan ng Bansang may kasunduan sa Italya;

52.080*

entries para sa domestic workers (household service workers, caregivers, babysitter atbp.) mamamayang sa Bansa na may nakalaang kota;

30.000

reserbang entries sa mga dayuhan na nagsanay at nag-aral sa country of origin;

4.000

reserbang entries para sa mga manggagawang may italian origin (magulang, grandparents o great grandparents) residente sa bansang Argentina, Uruguay, Venezuela o Brazil na nakatala sa listahan ng mga manggagawa sa italian consulate.

500

CONVERSIONS

permit to stay for study reason to permit to stay for dependent employment

3. 000

permit to stay para internship at/o pagsasanay sa permit to stay for dependent employment

3.000

permit to stay for seasonal job sa permit to stay for dependent employment

4.000

Permit to stay CE for long term period issued issued by other EU countries to permit to stay for dependent employment

1.000

Permit to stay CE for long term period issued issued by other EU countries to permit to stay for dependent employment

500

TOTALE

98.080

*4500 Albania; 1000 Algeria; 2400 Bangladesh; 8000 Egypt; 4000 Philippines; 2000 Ghana; 4500 Morocco; 5200 Moldavia; 1500 Nigeria; 1000 Pakistan; 2000 Senegal; 80 Somalia; 3500 Sri Lanka; 4000 Tunisia; 1800 India; 1800 Perù; 1800 Ucrain; 1000 Niger; 1000 Gambia; 1000 other non-EU countries concluding agreement with Italy.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

PERMIT TO STAY SA MGA INABUSONG MANGGAGAWA

Criminal record, paano ito ipabubura?