in

Mga bagong halaga ng kontribusyon sa Inps para sa mga colf, caregivers at baby sitters

 

Ang mga bagong halaga na kinalkula ng INPS. Para sa  susunod na quarterly payment at maging sa kaso ng lay-off o resignation.

alt

Roma – Pebrero 6, 2012 – Ang INPS ay nagtalaga ng bagong mga contributions para sa domestic job.

At base sa mga halagang ito, ang mga employer ng mga colf, caregivers at nannies ay kalkulahin ang quarterly payment para sa taong kasalukuyan. Ang unang petsa ay sa pagitan ng 1 at 10 Abril, sa pagbabayad ng kontribusyon para sa Enero, Pebrero at Marso 2012.

Ang mga bagong halaga ay kakailanganin din sakaling magwakas ang trabaho. Sa loob ng sampung araw ng pagpapaalis o pagbibitiw ng colf, ang employer, sa katunayan ay dapat magbayad sa INPS ng kontribusyon hanggang sa panahong iyon.

Narito ang lahat ng mga bagong halaga:

alt

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Magkano ang dapat dalhing cash sa pagbabakasyon sa sariling bansa?

Eskwela, suspendido pa rin bukas sa Roma!