in

Mini-decreto flussi, simula 9:00 am, ngayong araw na ito

Simula alas 9 ng umaga ngayong araw na ito ay maaari nang ipadala ang mga aplikasyon sa pamamagitan ng website ngMinistry of Interior.Ipinapayo ang magmadali, para sa ilang kategorya ay maaaring mabilis na maubos ang inilaang quota.

Roma, Dis 7, 2012 – Nagsimula na ang pagpapadala ng mga aplikasyon para sa 13,850 quotas na inilaan ng huling (mini) decreto flussi. Tulad sa nakaraang dekreto, ang mas mabilis ang maaaring magkaroon ng pagkakataon.

Ang sinumang nagnanais na makapasok ng Italya bilang entrepreneur ay dapat sundin ang paraang itinalaga ng awtoridad.

Samantala, para sa ibang kategorya tulad ng coversion ng mga permit to stay, ay nagsimula na ang proseso simula 9:00 ng umaga nagyong araw na ito. Ang mga aplkasyon ay ipapadala sa pamamagitan ng website http://nullaostalavoro.interno.it. Ang sinumang hindi pa nag fill up ng aplikasyon ay dapat mag log in, pumasok sa sistema sa pamamagitan ng email at password at i-fill up ang angkop na aplikasyon.

Form A at B para sa mga Italian origins na residente sa Argentina, Uruguay, Venezuela at Brazil.

Form LS request ng working permit (nulla osta) sa subordinate job ng sinumang mayroong EC long term residence permit (o carta di soggiorno) released ng ibang bansa ng EU

Form LS1request ng working permit (nulla osta) sa domestic job ng sinumang mayroong EC long term residence permit (o carta di soggiorno) released ng ibang bansa ng EU.

Form LS2 Aplikasyon para sa pagsusuri ng pagiging qualified bilang entrepreneurs (lavoro autonomo) at ng mga certificates ayon sa artikulo 26 at 9 ng Immigration law (TU) para sa mga dayuhang mayroong EC long term residence permit (o carta di soggiorno)  

Form V A Aplikasyon para sa pagsusuri ng pagiging qualified para sa conversion ng mga permit to stay mula sa pag-aaral, internship, vocational course sa permit to stay para sa subordinate  job

Form V BAplikasyon para sa pagsusuri ng pagiging qualified sa conversion ng mga permit to stay mula sa seasonal job sa subordinate job

Form Z Aplikasyon para sa pagsusuri ng pagiging qualified para sa conversion ng permit ot stay mula sa pag-aaral, internship, vocational course sa permit to stay per lavoro autonomo o bilang entrepreneurs

Matapos i-fill up ang mga form, ay dapat itong ipadala. Samantala, magtatapos sa pagtanggap ng aplikasyon ang website ng Ministry sa June 30, 2012. Ang mga quotas, gayunpaman, ay tatanggapin ayon sa oras ng pagkakatanggap ng aplikasyon at maaaring para sa ilang kategorya ay mabilis na maubos. Ipinapayo ang maging mabilis sa pagpapadala ng mga ito.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 2012. Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei  lavoratori  non  comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato,  per  l'anno 2012

Circolare congiunta Interno-Lavoro del 26 novembre 2012

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Mga nasawi ng bagyong Pablo, umabot na sa 418

Pacquiao at Marquez, parehong handa na sa sagupaan sa Sabado