in

Minimum Wage 2012 para sa domestic job

Ang mga kinatawan ng mga employer at manggagawa ay nagtakda ngayon ng bagong minimum wage, na may ugnay sa antas ng pamumuhay. Narito ang lahat ng mga bagong talahanayan.

altRome – 18 Ene 2012 – Ang minimum wage para sa domestic jobs ay tumaas ng bahagya, salamat sa yearly update na naka base sa antas ng pamumuhay. Ang mga bagong wage ay dinisisyunan ngayong araw na ito ng Ministry of Labor sa pamamagitan ng isang komite kung saan bahagi ang mga asosasyon ng mga unyon ng manggagawa at mga employer ng trabaho level D, at may bisa at epekto mula noong nakaraang Enero 1.

Sa ibaba ay makikita ang mga amount base sa classification na itinakda ng pambansang kasunduan (contratto collettivo) para sa domestic job. Simulan sa domestic job (level A), sa mga nagkaroon ng pagsasanay, at naga-assist sa mga autosufficiente (level DS). Mayroon ding pagkakaiba sa pagitan ng live-in job (kahit part-time), at hindi live-in at mga manggagawa na mayrrong trabaho sa gabi.

Samantala, ang ‘ASSINDATCOLF ay nagpahiwatig na “inaasahan ang INPS, muli batay sa inflation ay i-update ang mga halaga ng mga kontribusyon per hour para sa taong 2012.” Ang mga ito ay gagamitin lalong higit sa quarterly payment sa Inps, na ang unang petsa ng bayaran ay sa April 10, ngunit ” inaasahan din ng mga employer, matapos ang pagwawakas ng trabaho, ay dapat bayaran ang kontribusyon sa loob ng sampung araw ng pagpapaalis o pagbibitiw ng trabahador. “

MINIMUM WAGE from January 1, 2012
(MINIMI RETRIBUTIVI DECORRENZA 1 GENNAIO 2012)
(ART. 36 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO DEL 16.2.2007)       
(VALORI IN EURO)

TABELLA A
Live-in job per month  (LAVORATORI CONVIVENTI valori mensili)

A    595,36     
AS    703,61
B    757,73
BS    811,85
C    865,99      
CS    920,11      
D     1.082,48    + indennità 160,07
DS    1.136,60    + indennità 160,07

TABELLA B
LAVORATORI DI CUI ART. 15 – 2° CO. (valori mensili)

B    541,24     
BS    568,30
C    627,83

TABELLA C
Part time per hour (LAVORATORI NON CONVIVENTI valori orari)

A    4,33     
AS    5,10
B    5,42    
BS    5,74     
C    6,06      
CS    6,37      
D    7,36      
DS    7,68     

TABELLA D
Night  shift (ASSISTENZA NOTTURNA valori mensili)
AUTOSUFF.     
BS    933,63     
NON AUTOSUFF.
CS    1.058,12
DS    1.307,10

TABELLA E
Night shift (PRESENZA NOTTURNA valori mensili)

LIV. UNICO    625,14     

TABELLA F
Allowance per day (INDENNITA’ valori giornalieri)
pranzo e/o colazione    1,81
cena            1,81
alloggio        1,57
totale            5,19

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

“Interes ng bansa ang manatili ang mga imigarnte sa Italya” – Riccardi

Mayweather hinamon ulit si Pacquiao sa tweeter