in

Minimum Wage ng mga colf, babysitters at caregivers sa taong 2013

Ang mga asosasyon ng employers at mga unyon ay itinalaga ang bagong minimum wage, mayroong maliit na pagtaas dahil na rin sa pagtaas ng cost of living. Narito ang table.

Roma – Pebrero 11, 2013 – Tulad ng mga nagdaang taon, ay bahagyang tumaas ang minimum wage ng mga colf, caregivers at babysitters dahil na rin sa pagtaas ng cost of living. Ang mga bagong halaga ay itinalaga kamakailan sa Ministry of Labor ng isang komisyon na binubuo ng mga asosasyon ng employers at mga union. Ito ay balido para sa taong 2013.

Sa ibaba ng pahinang ito ay matatagpuan ang mga bagong itinalagang halaga ayon sa antas na nasasaad sa National Collective Labor Contract para sa domestic job.

Nagsisimula sa unang antas o level A ng mga colf, at matapos ang pofessional formation, ay maaaring mag-aruga sa mga non-bedridden o non autosufficienti o level DS. Mayroong pagkakaiba sa mga nakapisan o nakatira sa employer (conviventi) kahit part-time, sa mga hindi nakatira sa employer at ang mga pang-gabi o night shift. Mayroon ding mga bagong itinalagang halaga sa board and lodging.Matatagpuan dito ang detalyadong paglalarawan ng iba’t ibang lebel sa domestic job.

MINIMUM WAGE simula Enero 1, 2013 (MINIMI RETRIBUTIVI DECORRENZA 1 GENNAIO 2013)
(ART. 36 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO DEL 16.2.2007)      
(VALORI IN EURO)

TABLE A – TABELLA A
LIVE-IN – LAVORATORI CONVIVENTI (valori mensili)

A    606,79    
AS    717,12
B    772,28
BS    827,44
C    882,62     
CS    937,78      
D     1.103,26    + indennità 163,14
DS    1.158,42    + indennità 163,14

TABLE B – TABELLA B
LAVORATORI DI CUI ART. 15 – 2° CO. (valori mensili)

B    551,63
BS  579,21
C    636,88

TABLE C – TABELLA C
NON LIVE-IN – LAVORATORI NON CONVIVENTI (valori orari)

A    4,41    
AS    5,20
B    5,52  
BS    5,85     
C    6,18      
CS    6,49      
D    7,50     
DS    7,83      

TABLE D – TABELLA D
NIGHT TIME ASSISTANCE – ASSISTENZA NOTTURNA (valori mensili)

AUTOSUFF.    
BS    951,56    

NON AUTOSUFF.
CS    1.078,44
DS    1.332,20

TABLE E – TABELLA E
NIGHT TIME VIGILANCE – PRESENZA NOTTURNA (valori mensili)

LIV. UNICO  637,14    

TABLE F – TABELLA F
INDENNITA' (valori giornalieri)
pranzo e/o colazione    1,85
cena            1,85
alloggio        1,61
totale            5,31

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Pagiging isang ganap na Italyano? Maihahambing sa pag-panalo ng reality show

“Pinoy gang” inaresto dahil sa shabu