in

Minimum Wage para sa taong 2014

Itinakda kamakailan ang bagong minimum wage para sa buong taon ng 2014, kasama ang increase na nasasaad sa contratto collettivo nazionale di lavoro at ang pagtaas ng cost of living. Narito ang table.

Roma –  Pebrero 10,  2014 – Tumaas ang minimum wage para sa mga colf, caregivers at baby sitters. Salamat sa renewal ng National Agreement on Domestic Job at sa pag-aangkop sa cost of living.

Ang mga bagong amount ay itinakda kamakailan sa Ministry of Labor sa pamamagitan ng isang national committee na kinabibilangang ng mga asosasyon ng mga employers (Fidaldo at Domina) at ng mga unyon (Federcolf, Filcams, Cgil, Fisascat Cisl at Uiltucs). Ito ay balido para sa buong taon ng 2014.

Ang bagong minimum wage ay epektibo simula Enero 1. Nangangahulugan na ang mga employer na nagbigay na ng sahod batay sa minimum wage ng 2013, ay kailangang ibigay sa susunod na sahod ang karagdagang halaga.
MINIMUM WAGE SIMULA ENERO 1, 2014

TABELLA A
LAVORATORI CONVIVENTI (valori mensili)

A    614,85 €    
AS    726,66 €
B    782,55 €
BS    838,45 €
C    894,36 €     
CS    950,25 €      
D     1.117,93 €    + indennità 165,31 €
DS    1.173,83 €    + indennità 165,31 €

TABELLA B
LAVORATORI DI CUI ART. 15 – 2° CO. (valori mensili)

B    558,97 €
BS  586,91 €
C    648,39 €

TABELLA C
LAVORATORI NON CONVIVENTI (valori orari)

A    4,47 €    
AS    5,27 €
B    5,59  €
BS    5,93 €     
C    6,26 €      
CS    6,58 €      
D    7,60 €     
DS    7,93 €      

TABELLA D
ASSISTENZA NOTTURNA (valori mensili)

AUTOSUFF.    
BS    964,22 €    

NON AUTOSUFF.
CS    1.092,78 €
DS    1.349,92 €

TABELLA E
PRESENZA NOTTURNA (valori mensili)

LIV. UNICO  645,61 €    

TABELLA F
INDENNITA' (valori giornalieri)
pranzo e/o colazione    1,88 €
cena            1,88 €
alloggio        1,63 €
totale            5,39 €

TABELLA G
Assistenza a persone non autosufficienti con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari (valori orari)
CS  7,14 €
DS  8,61 €
 

Ang mga livelli o categorie contrattuali sa domestic job

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Pilat sa Puso

University – Entrance exams sisimulan sa Abril