in

Narito ang halaga ng assegni per il nucleo familiare hanggang June 2018

Ang halaga ng ‘assegni per il nucleo familiare’ ay batay sa sahod at sa bilang ng miyembro ng pamilya. Narito ang Circular buhat sa Inps. 

 

 

Ang family allowance na mas kilala bilang assegni per il nucleo familiari o ANF ay isang tulong pinansyal na ibinibigay sa mga pamilya na ang kabuuang taunang sahod ay kailangang mas mababa kaysa sa itinatalaga taun-taon ng batas.  

Ito ay ibinibigay ng walang anumang pagkakaiba sa mga pamilyang Italyano at pamilyang dayuhan at nakalaan sa mga manggagawang regular na naka-empleyo, full time o part time (kahit ilang oras lamang kada linggo) at regular na ibinabayad ng kontribusyon.

Sa circular ng INPS noong May 18, 2017 bilang 87 ay itinakda ng Inps ang mga pamantayan sa kabuuang sahod at halaga ng assegni familiari hanggang June 30, 2018. 

Tinutukoy sa kabuuang kita ng buong pamilya ang sumatutal ng pinagsama-samang kita ng aplikante at ng mga miyembro ng pamilya. Sa pag-aaplay ay kailangang isaalang-alang ang kinita ng naunang taon sa panahon ng pag-aaplay: halimbawa para sa panahong July 1, 2017 hanggang June 30, 2018 ay kailangang isaalang-alang ang kabuuang sahod ng taong 2016. Hindi kabilang sa kalkulasyon ng kabuuang sahod ang separation pay o ang halagang tinanggap bilang “accompagnatori degli invalidi civili”.

Paano mag-aplay? Ang mga colf, caregivers at baby sitters ay ipapadala ang aplikasyon sa Inps na direktang magbibigay sa kanila ng benepisyo.

Narito ang talaan, balido mula July 1, 2017 hanggang June 30, 2018, batay sa sahod at bilang ng miyembro ng pamilya. 

 

Assegno al nucleo familiare, i valori validi dal 1 luglio 2017 al 30 giugno 2018

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Halaga ng kontribusyon sa domestic job, ang mga pagbabago sa taong 2018

OFW Watch Italy Survey, isang pag-aaral sa kalagayan ng mga migrante sa Italya