in

Oct 10, 2012 – deadline ng kontribusyon

Rome, Oktubre 7, 2013 –  Ikatlong bahagi ng kontribusyon para sa mga colf, caregivers at babysitters ng taong 2013 na may deadline hanggang Oct 10 para sa mga buwan ng Hulyo, Agosto at Setyembre.

Ang mga employer ay babayaran rin ang bahagi na dapat bayaran ng mga manggagawa at maaari naman nila itong kaltasin na sahod ng mga ito.

Maaaring magbayad on line sa pamamagitan ng webiste www.inps.it, sa mga tobacconists o sa mga post office gamit ang postal bill na ipinadala sa mga employers. Ang sinumang hindi nakatanggap nito ay maaaring magtungo ng personal sa tanggapan ng Inps o maaaring humingi nito sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono 803164.

Ang halaga ng kontribusyon ay iba-iba batay sa sahod, oras ng trabaho at matatagpuan sa table sa ibaba. Para sa trabahong higit sa 24 hrs per wk ay maaaring bayaran ng buo at tataas ang halaga kung temporary contract.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Danz Revo, isang tagumpay!

Batang Pinoy nakilala sa larangan ng pagmomodelo sa Italya