in

Pagpapatala ng mga duktor na dayuhan sa specialization school of medicine

Ang indikasyon ng Ministry of Education para sa susunod na academic year. Para sa mga residente sa labas ng bansang Italya, mga aplikasyon hanggang sa katapusan ng kasalukuyang buwan.

Roma, Abril 24, 2013 – Sa pamamagitan ng Circular n. 2597 ng April 18, 2013, ang Ministry of Interior ay ipinapaabot ang indikasyon ng Ministry of Education, University and Research para sa pagtanggap sa mga duktor na dayuhan sa mga Specialization School of Medicine para sa academic year 2013-2014.

 
Para sa mga duktor na EU nationals, ay maaaring makapasok sa parehong kundisyon ng mga Italians kung sila ay nakapag tapos (laurea) at nagtataglay ng angkop na lisensya upang i-practice ang propesyon na kinikilala ng Ministry of Health.
 
Samantala ang mga non-EU nationals na maaaring mapabilang sa nasabing public competition sa parehong kundisyon ng mga mamamayang Italyano ay ang mga residente sa Italya at nagtataglay ng permit to stay para sa trabaho, pamilya, asylum, humanitarian o religious gayun din ang mga dayuhang regular na naninirahan sa Italya na nakapagtapos at nagtataglay ng lisensya sa Italya at kinikilala ang diploma upang i-practice ang propesyon.
 
Paalala: Ang mga dayuhang residente sa ibang bansa na nagnanais na magpatala sa mga specialization courses ay kailangang magpatala hanggang sa 30 April 2013.
 
 
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

National Collective Agreement para sa domestic job, na-renew na

Enrico Letta at Imigrasyon