in

Pediatrician para sa anak ng mga irregulars. Narito kung paano.

Ngayon kahit anak ng mga irregulars o  walang permit to stay ay maaaring magparehistro sa Servizo sanitario regionale at pagpa check-up ng libre. Aplikasyon sa Asl na magbibigay ng isang dokumentong balido hanggang 2016.

Milan –  Enero  22, 2014 – Sisimulan sa Lombardy region ang isang try out ukol sa pagpapatala ng  anak ng mga irregulars sa Regional health system o SSR. Ang lahat ng detalye ay nasasaad sa isang circular na ipinadala kahapon sa mga tanggapan ng Asl ng  Regional health office.

Upang matala ang mga minors sa SSR, ang mga magulang ay dapat magsumite  ng aplikasyon sa mga lokal na awtoridad sa kalusugan o Asl. Ito ay magbibigay ng isang dokumento na balido hanggang Disyembre 31, 2016 at hindi lalampas sa ika labing-apat na kaarawan ng bata.

Hindi bibigyan ng piniling pediatrician ang bata, bagkus, ang dokumentong hawak ay magpapahintulot para sa libreng check-up sa sinumang pediatrician ng Ssr. Ang duktor ay maaaring gumawa ng prescriptions, riseta ng gamot at maging ang hospitalization tulad ng ibang mga bata. Ang dokumento ay magpapahintulot rin sa mga minors na tumanggap ng mga servizi ambulatori, o day hospital o out-patient sa mga health structures na kinikilala ng Ssr.

Kabilang din ang exemption para sa mga minors sa pagbabayad ng mga gamot. Tulad ng ibang mga minors, kailangan lamang bayaran ang ticket.

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Pilipinas, isa sa mga bansang matindi ang problema sa cybersex at child pornography

Pagtatanggal sa reato di clandestinità, aprubado sa Senado